Talvinopeusrajoitukset astuvat voimaan

0

LOUNAIS-SUOMI Maanteiden nopeusrajoituksia lasketaan jälleen talven ja pimeänajan vuoksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kaikkiaan noin 866 kilometrillä. Näin halutaan vähentää onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja hyvissä keliolosuhteissa ajamiseen.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen toiminta-alueella nopeusrajoitukset alennetaan 27.–28.10. Kevään 2017 kesänopeuksiin siirtymisestä päätetään erikseen Liikenneviraston ensi vuoden alussa  antamalla ohjeella.
Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 km/h ja pääosalla muita maanteitä 80 km/h. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy myös osalla maanteistä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Moottoritiejaksolla, jolla on sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus, on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeusrajoitus 100 km/h, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan ja hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 km/h rajoitusta.
Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin tunnissa runsaalla 768 tiekilometrillä. Moottoriteiden sadan kilometrin alennettu talvinopeus koskee noin 87 tiekilometriä. Sään ja kelin mukaan muuttuvia rajoituksia on käytössä 76 tiekilometrillä.
Talvirajoitusten ansiosta säästyy arviolta 2 (koko maassa 15) ihmishenkeä ja 8 (koko maassa 50) jää loukkaantumatta. Alennetuista rajoituksista on muutakin hyötyä. Polttoaineen kulutus laskee ja päästöt vähenevät, rengasmelu pienenee ja päällysteen kuluminen vähenee.