Aikuislukio kuntayhtymän suunnitelmissa

0

LOIMAA Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksen uusi nimi on ollut 1.1.2017 alkaen Novida – ammattiopisto ja lukio.
Koulutuskuntayhtymä järjestää 1.1.2017 alkaen myös lukiokoulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän luvan mukaan kuntayhtymä saa järjestää lukiokoulutusta Loimaan kaupungin alueella.
Kuntayhtymä järjestää nuorisoasteen lukiokoulutusta, ja tarjontaa laajennetaan aikuislukiolla ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille lukiokoulutukseen valmistavalla koulutuksella, mikäli siihen on riittävästi kysyntää Loimaalla.
Suomessa on 350 lukiota ja 276 lukiokoulutuksen järjestäjää. Lukiokoulutuksen järjestäjistä 223 (81 prosenttia) on kuntia ja kuntayhtymiä on 6 (2,2 prosenttia). Yksityisiä ylläpitäjiä on 36 (13 prosenttia). Valtiolla ja yliopistoilla on muutamia lukioita.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä järjestää ammattiopisto Novidassa ammatillista peruskoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 100. Lukiossa opiskelijoita on noin 265.
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Aura, Huittinen, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä, Uusikaupunki.