Leikkaukset Loimaan sairaalassa jatkuvat vuoden loppuun asti

0

VARSINAIS-SUOMEN sairaanhoitopiiri valmistautuu keskittämään anestesiaa vaativia leikkauksia Tyksin Turun ja Salon sairaaloihin.
– Leikkaustoiminta voidaan vuoden kuluessa siirtää lain edellyttämällä tavalla Saloon ja Turkuun. Osa leikkaustoiminnasta jää muun päiväkirurgian loppuessa 31.3.2017 edelleen Tyksin Vakka-Suomen sairaalaan polikliinisena kirurgiana. Loimaalla leikkaustoiminta jatkuu vuoden 2017 loppuun siirtymäajan mukaisesti, kuntayhtymän hallitukselle asiaa esitellyt sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä sanoo.
Leikkausten keskittämisen taustalla on tämän vuoden alusta voimaan tullut terveydenhuoltolain muutos, jonka mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa kirurgia tulee viimeistään 1.1.2018 alkaen kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.
Vakka-Suomen ja Loimaan perusterveydenhuollon yöpäivystys lakkautetaan myös 31.3.2017. Suuri osa vaativampaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevista päivystyspotilaista on muutenkin jo ohjattu Turkuun. Laitilassa ja Loimaalla jo olevien kahden ambulanssin yövalmiutta parannetaan pidentämällä niiden valmiusaikoja ympärivuorokautiseksi nykyisestä kello 8–22:sta. Päivystyksen muutokset toteutetaan yhteistyössä Vakka-Suomen ja Loimaan seudun terveyskeskusten ja vanhustenhuollon kanssa.