YTK ylsi Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon

0

LOIMAAN kassanakin tunnettu YTK on mukana tämän vuoden Great Place to Work -listalla keskisuurten organisaatioiden sarjassa. Tutkimus on maailman laajin vuosittainen johtamistutkimus.
25-vuotista taivaltaan juhlistava Yleinen työttömyyskassa on ensimmäinen Suomen parhaiden työpaikkojen listalle päässyt työttömyyskassa.
– YTK turvaa kuukausittain noin 50 000 jäsenen toimeentulon. Työmme on tärkeää ja välillä raskastakin, koska kohtaamme ihmisiä, jotka ovat menettäneet elämästään yhden perustan, oman työn. Kun YTK:n työntekijä voi hyvin, hän antaa myös parhaan panoksensa jäsenillemme, muistuttaa toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Hän nostaa menestyksen avaimeksi yhdessä tekemisen. Viime vuonna kassa uudisti kaikki toimintatapansa. Nykyään YTK:n ydin muodostuu erilaisista tiimeistä.
– Nyt saamme kaikkien osaamisen esiin, eivätkä organisaatiorakenteet estä kehittymistä.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 151 organisaatiota, joissa työskentelee noin 49 000 työntekijää.
Organisaatiot on luokiteltu kolmeen eri sarjaan: pieniin (15–49 työntekijää), keskisuuriin (50–499 työntekijää) ja suuriin organisaatioihin (vähintään 500 työntekijää).
Kaksi kolmasosaa tutkimuksen pisteistä tulee suoraan työntekijöiden kokemuksesta. Loput pisteistä muodostuvat yrityksen johtamiskäytännöistä tehtävästä asiantuntija-arvioinnista.
Great Place to Work -konsultti Anna Rautiainen nostaa esiin YTK:n rohkeuden tehdä muutoksia johtamiseen.
– Samalla YTK on onnistunut kehittämään työpaikan, jossa työntekijät luottavat johtoon, ovat ylpeitä tekemisistään ja nauttivat toistensa kanssa työskentelystä. Muihin vastaavan kokoluokan organisaatioihin verrattuna YTK:n työntekijöillä on voimakkaampi ymmärrys oman työn merkityksestä ja työn yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

YTK:lla on noin 380 000 jäsentä ympäri maan. Jäsenmäärältään se on Suomen suurin työttömyyskassa. Sen toimipiste sijaitsee Loimaalla, ja työntekijöitä on noin 140.
– Olemme hieman sivussa suurista kaupungeista, mutta olemme kääntäneet sen eduksi. Hyvä työpaikka on seutukunnalla haluttu työnantaja, joka saa hyvät työntekijät, Hänninen kertoo.