Poliisi valvoo suojateitä ja matkapuhelinten käyttöä

0
LL Arkistokuva.

LIIKENNE Poliisi valvoo ensi viikolla erityisesti suojatieturvallisuuteen vaikuttavia ajotapoja ja kuljettajan matkapuhelimen käyttöä.

Poliisi valvoo ensi viikolla erityisesti suojatieturvallisuuteen vaikuttavia ajotapoja ja kuljettajan matkapuhelimen käyttöä.

Autoilijoiden tekemiin tarkkaamattomuus- tai ajotapavirheisiin liittyvä riski suojatiellä tapahtuvaan onnettomuuteen kasvaa varsinkin, jos ajoneuvon kuljettaja ei keskity riittävästi ajoneuvon kuljettamiseen ja ympäristön havainnointiin. Vuosien 2009–2013 loukkaantumisista suojatiellä lähes kolmannes tapahtui lapsille tai nuorille ja neljännes iäkkäille. Edellä mainituilla ryhmillä on kehittymätön tai alentunut havainnoinnin taso, joka vaikeuttaa suojatien ylittämistä turvallisesti. Sen vuoksi on erittäin tärkeää se, että suojatietä lähestyvä ajoneuvon kuljettaja noudattaa erityistä varovaisuutta.
Myös turvavöiden käyttämättömyys on valvontakohteena, sillä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että vuosina 2012–2014 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas surmansa saanut olisi pelastunut.