Vastalause lupapalvelujen heikentämiselle

0

VARSINAIS-SUOMEN liitto vastustaa Loimaan, Uudenkaupungin ja Paraisten poliisilaitosten aukioloaikojen supistamista. Liiton maakuntahallitus totesi asian antamassaan lausunnossa.
– Suunnitelmat vähentää aukioloaikoja Loimaan ja Uudenkaupungin lupapalveluissa viidestä neljään päivään viikossa heikentävät asiointipalvelun tasoa, maakuntahallitus toteaa.
Poliisihallitus on määrännyt poliisilaitosten lupahallinnolle uuden resurssimallin. Uudessa mallissa Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupahallinnon henkilötyövuosimäärä on 72, kun se aikaisemmin oli 92.
Lounais-Suomen poliisilaitos oli pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa asiasta.
– Vaikka sähköiset palvelut sopivat monille hyvin, henkilökohtaisen asioinnin tarve erityisesti iäkkään väestön kohdalla on merkittävä. Jos tehdään suunniteltuja muutoksia, tulisi huomioida väestön ikärakenne ja sähköisen palvelujen käytön riittävä tuki, maakuntahallitus muistuttaa.
Maakunnan liitto katsoo, ettei palvelutason heikennyksiä toimipisteverkkoon tule tehdä. Jos lupapalveluiden aukioloaikoja kuitenkin vähennetään, tulisi muutosten toteuttamisessa huomioida palvelujen saatavuuteen, väestön ikärakenteeseen ja kaksikielisyyteen liittyvät lähtökohdat. Henkilöstön kannalta on hyvä, että mahdolliset henkilöstövähennykset tehdään eläköitymisten kautta tai toisiin tehtäviin siirtämällä.