HKScanin Mellilän tuotantolaitos lopettaa

0

LOIMAA/MELLILÄ HKScan Finlandin Mellilän tuotantolaitoksen toiminta loppuu. Osa Mellilän teurastamon nykyisistä toiminnoista siirretään Paimion tuotantolaitokselle. Muutos edellyttää kone- ja laiteinvestointeja Paimion tuotantolaitokselle. Investoinnit toteutetaan heinäkuun 2017 aikana, jonka jälkeen toiminta Mellilän tuotantolaitoksella päättyy.
Maaliskuun alussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut Mellilän tuotantolaitoksessa ovat päättyneet. HKScan tiedotti pyrkivänsä välttämään irtisanomisia tarjoamalla Mellilän tuotantolaitoksen henkilöstölle työtä HKScanin muilta toimipaikoilta. Mikäli irtisanomisia joudutaan toteuttamaan, täsmentyvät mahdollisten irtisanottavien määrät henkilöstöryhmittäin myöhemmin. Nyt päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli Mellilän tuotantolaitoksen koko henkilöstö, noin 20 henkilöä.

Paimion toimipisteessä teurastetaan tällä hetkellä nautoja. Mellilästä siirretään Paimioon emakoiden ja isojen sikojen teurastus.
HKScan Finland kertoi helmikuussa suunnittelevansa sianlihatuotteiden teollisten prosessien ja teurastusprosessien tehostamista ja tuotantolaitosten kapasiteettien sopeuttamista valitsevaan markkinatilanteeseen ja lihamääriin. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta haastavassa liiketoimintaympäristössä.
– Uudistuva toimintamalli vakauttaa Paimion yksikön tuotantomääriä ja parantaa HKScanin kustannustehokkuutta. Toiminnan kehittäminen ja hyvä yhteistyö henkilöstön kanssa ovat perusedellytyksiä kasvulle ja markkinamenestykselle, kertoo HKScanin Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Jyrki Karlsson.