Pemamek kasvaa aimo askelin Loimaalla

0
Asentaja Toivo Koivisto nostaa pitkittäisjyrsimen osan paikoilleen. Yrityksen asiakkaina on muun muassa telakoita, energiateollisuutta ja raskasta konepajateollisuutta.
Raskasta hitsausautomaatiota valmistavalla Pemamekillä on takanaan laajenemisen täyteinen vuosi.

Asentaja Toivo Koivisto nostaa pitkittäisjyrsimen osan paikoilleen. Yrityksen asiakkaina on muun muassa telakoita, energiateollisuutta ja raskasta konepajateollisuutta.

Kuluvan vuoden alussa valmistui tehdaslaajennus, jonka myötä yrityksen tuotantotilat kasvoivat puolella aiemmasta.
Toimitusjohtaja Jaakko Heikonen tavoittelee myös liikevaihdon tuntuvaa kasvua. Yritys on ponnistanut aiempien vuosien 35–40 miljoonan liikevaihdosta jo nyt uudelle kymmenluvulle.
Kehitys on näkynyt yrityksen työvoimassa, sillä henkilöstömäärä on kasvanut noin 40 työntekijällä kuluneen vuoden aikana.
Pemalla nähdään suhdanteen parantuneen merkittävästi viimeisen vuoden aikana.
– Yrityksen myyntitilanne on verrattain hyvä. Investoinnit ovat kasvamaan päin. Niitä tehdään sekä Euroopassa että Suomessa, hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen summaa.
Vahvasti ulkomaan markkinoilla toimiva yritys on päässyt toimittamaan tuotantolinjoja myös Meyerin Turun telakalle.

Kasvusta kertoo jotain se, että koko Peman tehdaslaajennus toteutettiin neliöissä mitattuna kaksinkertaisena alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna.
Kehitystä ei voi välttämättä selittää pelkästään kansainvälisen talouden kohentuneilla suhdanteilla.

Syy voi löytyä Pemamekin jatkuvasta tuotekehitystyöstä tai yrityksen liikeideasta valmistaa tuottavuutta parantavia ratkaisuja muille yrityksille.
Jaakko Heikonen arvioi, että ilman investointeja automaatioon ja robotiikkaan, vaarana on valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen sekä tuotannon hiipuminen Suomessa ja Euroopassa.
Hän myöntää, että hommia on paiskittu tämän ajatuksen iskostamiseksi asiakkaille. Hiljalleen työ alkaa tuottaa hedelmää.
– Nyt on ilo nähdä, että kotimaisetkin yritykset ovat alkaneet investoida.

 

Pemamek Oy

  • Loimaalainen perheyritys. Perustettu 1970.
  • Suunnittelee sekä valmistaa hitsaus- ja tuotantoautomaatiota raskaalle metalliteollisuudelle.
  • Liikevaihto kuluvalla tilikaudella 50 miljoonaa euroa. Viennin osuus liikevaihdosta on keskimäärin 90 prosenttia.
  • Tärkein markkina-alue Eurooppa. Lisäksi vientiä on Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Venäjälle ja Aasiaan.
  • Työllistää 190 omaa työntekijää.

 

Jaakko Heikonen astui Pemamekin toimitusjohtajaksi viime vuoden keväällä. Samoihin aikoihin käynnistyi tehdaslaajennus.

Korkeaa teknologiaa muuallakin kuin suurissa kaupungeissa

Loimaata on luonnehdittu Pemamekin investointien myötä raskaan hitsausautomaation kansainväliseksi keskukseksi.
Reilun 16 000 asukkaan kaupunki on yksi esimerkki siitä, että kilpailukykyistä ja korkeaa osaamista vaativaa teknologiaa voidaan valmistaa myös suurten kaupunkien ulkopuolella.
Peman hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen pitää Loimaata hyvänä kotipaikkana sekä yritykselle että sen työntekijöille.
– Tämä on kilpailukykyinen paikka valmistavalle teollisuudelle, ja täällä on hyvää työvoimaa ja osaajia. Kaupunki palvelee nopeasti yrityksen tarpeita.

Pemalla käy väkeä töissä noin sadan kilometrin säteellä aina Turusta ja Tampereelta saakka. Lisäksi yrityksellä on suunnittelutoimisto Tampereella teknillisen yliopiston tuntumassa.
Heikonen pitää kaupungin tarjoamia palveluita tärkeinä myös yritykselle, joka rekrytoi ja sitouttaa työvoimaansa.
Jalkapallomiehenä hän on tyytyväinen esimerkiksi kaupungin tuoreesta päätöksestä investoida tekonurmikenttään, joka voi osaltaan lisätä työntekijöiden kiinnostusta paikkakuntaa kohtaan.
Loimaalla on Peman ohella monia muita metalli- ja teknologia-alan yrityksiä.
Operatiivinen johtaja Aki Ojanperä pitää tärkeänä sitä, että yritykset ja oppilaitokset saavat yhdessä nuoret kiinnostumaan alasta, millä turvataan työvoiman saatavuus. Eroon halutaan mielikuvista, joissa tehtaat nähdään pimeinä ja tunkkaisina.
– Meillä on tarjolla haastavia ja kansainvälisiä töitä modernissa ympäristössä.

 

Kuvat: Lari Kiviranta, Loimaan Lehti.