Kaksi sarjaraiskaajaa jäi kiinni vuosien jälkeen – Lounais-Suomen poliisi julkaisi tilastonsa viime vuodesta

0

Lounais-Suomen poliisi sai tietää kahdesta sarjaraiskaajasta alueellaan viime vuonna. Kummankin tapauksen teot ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana, ja rikosten lukumäärä on yhteensä 30. Ilmoitus poliisille on tehty vasta viime vuonna.

Asia selviää Lounais-Suomen poliisin vuosiraportista 2017. Turun Sanomien mukaan kumpikin tapaus on tapahtunut perhepiirissä.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella poliisille ilmoitettiin viime vuonna yhteensä 449 seksuaalirikosta. Se on 446 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Seksuaalinen ahdistelu ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö väheni rikostilastojen valossa. Raiskausrikosten osuus sen sijaan kasvoi voimakkaasti. Kun vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 119 raiskausta, oli luku viime vuonna 202. Tässä luvussa ovat mukana edellä mainitut 30 tapausta.

Suurin osa raiskauksista on tapahtunut yksityisellä paikalla, kertoo poliisi.

 

Viime vuonna Lounais-Suomen poliisille ilmoitettiin kaikkiaan 36 259 rikosta. Luvussa eivät ole mukana liikennerikokset. Määrä on 3 453 kappaletta, eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Liikennerikokset mukaan lukien Lounais-Suomessa kirjattiin viime vuonna 111 392 rikosta. Se on reilu 10 000 rikosta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Poliisin tietoon tulleet rikosmäärät ovat vähentyneet lähes kautta linjan eri rikoslajeissa. Omaisuusrikokset ovat laskeneet noin 11 prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset noin 9 prosenttia. Väkivaltarikokset (henki-, pahoinpitely ja seksuaalirikokset) ovat kokonaisuudessaan laskeneet 7 prosenttia vuodentakaisesta. Väkivaltarikoksiksi laskettavat seksuaalirikokset (raiskaukset yrityksineen ja sukupuoliyhteyteen pakottaminen) ovat nousseet huomattavasti.

 

Yleisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt ovat vähentyneet Lounais-Suomessa poliisin tilastojen mukaan. Viime vuonna pahoinpitelyitä yleisillä paikoilla tuli tietoon 1 700, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 1908 kappaletta. Kun mukaan lasketaan yksityisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt, oli pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä vuonna 2017 yhteensä 3724.

– Poliisi on panostanut valvontaansa viikonloppuisin kaupunkien keskustoihin ja ravintoloiden läheisyyteen. Tällä onkin saatu pahoinpitelyrikosten määrä laskemaan jonkin verran, mutta pahoinpitelyiden määrä on silti turhan suuri. Poliisi pyrkii valvonnan suuntaamisella vähentämään pahoinpitelyiden määrää myös tulevaisuudessa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen poliisin tiedotteessa.

Törkeiden huumausainerikosten määrä on noussut lähes neljänneksen. Huumausainerikosten kokonaismäärä on kuitenkin säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Kun vuonna 2016 törkeitä huumausainerikoksia oli 68, viime vuonna niitä oli 84. Tilastot osoittavat Satakunnan ja etenkin Porin huumausainerikosmäärissä huomattavaa lisäystä. Törkeät huumausainerikokset ovat Porissa kaksinkertaistuneet ja muissakin huumausainerikoksissa on yli 30 prosentin kasvu.

– Huolta aiheuttaa huumausainerikollisuuden ja käyttäjämäärän lisääntyminen sekä sen aiheuttamat heijastusvaikutukset. Esimerkkinä tästä on viikko sitten tehty huumausainevalvontaisku Loimaalle, jossa kahden päivän aikana jäi kiinni 16 huumeidenkäyttäjää ja näistä oli ensikertalaisia 11, kuvailee Huttunen tiedotteessa.