Sairaanhoitopiiri: Ylityökielto tuo ongelmia ensihoitoon ja päivystykseen

0

Sairaanhoitopiiri varoittaa, että hoitohenkilöstön ylityö- ja vuorovaihtokiellot voivat johtaa siihen, että kaikissa työvuoroissa ei ole suunniteltua määrää henkilöitä töissä. Tilannetta hankaloittaa vuodenaikaan liittyvä sairastelu. Työntekijäpula on vaarana Tyksisssä ja ensihoidossa ja päivystyksessä.

Sairaanhoitopiiri kertoo jo aloittaneensa toimenpiteet potilasturvallisuuden turvaamiseksi.

– Olemme tänään käynnistäneet menettelyt, jolla saamme jatkuvasti ajantasaisen tilannekuvan työtaistelusta ja sen vaikutuksista ja käyneet myös läpi työnantajan mahdollisuudet paikata puuttuvat työvuorot, kertoo sairaalajohtaja Petri Virolainen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Sairaanhoitopiiri turvaa kiireellisen hoidon muuttamalla tarvittaessa jo suunniteltuja työvuoroja. Lisäksi piiri siirtää  osaavaa henkilöstöä kiireettömän hoidon tehtävistä. Lomien myöntäminen lähiajoille voi olla vaikeaa, sanoo sairaanhoitopiiri.

Super, Tehy, JHL, Jyty ja JUKO ovat julistaneet kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Toimilla yritetään nopeuttaa meneillään olevia työehtoneuvotteluja. Työntekijäjärjestöt eivät ole rajanneet mitään toimintoja työtaistelun ulkopuolelle.

– Yksi leikkaus on tiistaina peruttu, ja joudumme kriittisesti arvioimaan, miten teemme esimerkiksi tehohoitoa vaativia kiireettömiä leikkauksia. Henki ja terveys on kansalaisille turvattava. Samalla toivomme, että päivystykseen ei lähdetä sellaisissa asioissa, joilla ei ole kiire tai jotka voi hoitaa päiväaikaan terveyskeskuksessa, toivoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä tiedotteessa.