Kaupunki vähentää leikkipaikkoja ja -puistoja

0

Loimaa
Lari Kiviranta
Loimaan kaupunki karsii noin neljänneksen eli yhteensä 16 leikkipaikkaa ja -puistoa. Asiasta päätti elinympäristövaliokunta.
Kantakaupungin ja Hirvikosken alueelta leikkipaikkoja ja -puistoja vähennetään yhteensä 12, Alastarolta kolme ja Mellilästä yksi.
Kaupungin valmistelun mukaan käytöstä poistettavat leikkipaikat ovat vähäkäyttöisiä ja heikkokuntoisia. Tekninen johtaja Jaana Koota perustelee, että heikkokuntoisimpien leikkipaikkojen ylläpito ja kunnostaminen vaatisi käytännössä uuden leikkipaikan rakentamisen.
– Yhden uuden leikkipaikan rakentaminen maksaa 30 000–50 000 euroa.
Tähän saakka kaupungilla on ollut yhteensä 59 ylläpidettävää leikkipaikkaa ja -puistoa.
Karsintaa on tarkasteltu leikkipaikkojen saavutettavuuden kannalta siten, että 500 metrin säteellä löytyisi yksi leikkipuisto. Lisäksi on huomioitu olemassa olevien leikkipuistojen välineistön kunto.
Syynä ovat kaupungintalouden säästöt, sillä kuluvan vuoden budjettia laadittaessa tekniikan ja ympäristön toimialalta tehtiin 100 000 euron lisäkarsinta.
Alun perin keinovalikoima oli laajempi, sillä säästöjä etsittiin leikkipaikkojen ohella viheralueiden hoidosta, kesäkukkaistutuksista ja matonpesupaikoista. Elinympäristövaliokunta kuitenkin palautti asian uudelleen valmisteltavaksi aiemmin keväällä.