Kysely: Mikä Loimaalla toimii, mikä ei?

0

Kysely kartoittaa, mikä Loimaan seudulla toimii ja mikä ei, ja miksi. Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä. 

 

Loimaa
Kati Uusitalo

Loimaalla käy töissä noin tuhat sellaista ihmistä, jotka asuvat muualla. Mitä he ovat mieltä Loimaasta – mitä pitäisi parantaa ja mikä jo on hyvin? Ja mikä saisi esimerkiksi juuri heidät, joilla jo on työn myötä side paikkakuntaan, muuttamaan Loimaalle?
Mitä puolestaan ajattelevat he, jotka jo asuvat täällä?
Entä miten näiden ryhmien käsitykset Loimaasta eroavat toisistaan?
Loimaan kaupungin, Loimaan kauppakamariosaston ja Loimaan Lehden yhdessä ideoitu nettipohjaisesti tehtävä kysely tuottaa tietoa Loimaan kaupungin vetovoimasta ja elinvoimasta asuin- ja työpaikkakuntana: Miten tehtäisiin Loimaasta kaupunki, jossa viihtyisivät nykyiset asukkaat ja yritykset entistäkin paremmin ja joka vieläpä houkuttelisi uusiakin ihmisiä ja yrittäjiä paikkakunnalle?

Muualla asuvilta, mutta Loimaalla töissä käyviltä halutaan saada tietoa siitä, kiinnostaako Loimaa asuinpaikkana sekä mitä sellaista Loimaalla on, mikä saisi heidät muuttamaan tänne ja onko muutolle jotakin esteitä.
Tuloksia tullaan käyttämään sekä kaupungin kehittämistyössä että yrityksissä. Saatuja tuloksia ei ole tarkoitus jättää mappiin, vaan niistä muodostetaan lista toteutettavista toimenpiteistä.
Tutkimuksen tarkoituksena on löytää asioita, joita Loimaasta voisi kertoa muualla ja muille ja tarkoitus on myös selvittää, mitä asioita voidaan parantaa entisestään ja mitä voidaan omin toimin korjata.
Kaupunki tarvitsee asukkaita ja yrityksiä – jos paikkakunta ei ole houkutteleva tai ei osaa kertoa hyvistä asioistaan toimivalla tavalla potentiaalisille tulijoille, uhkana on, että asukasmäärä vähenee ja työpaikat katoavat.
Myös yritykset tarvitsevat kiinnostavan Loimaan, jotta ne saisivat houkuteltua palvelukseensa ne tekijät, joita tarvitsevat.
Eikä seudun menestys ja houkuttelevuus ole yhdentekevä asia tavallisille asukkaillekaan: esimerkiksi omistusasuntojen arvo on riippuvainen seudun tilanteesta. Jos seudulla menee huonosti, asuntojen hinnat laskevat.
Kyselyyn voi vastata 21.10. saakka.

 

 

Lue lisää 4.10.2018 lehdestä