Nuorisotyöttömyys alenee huippuvauhtia Loimaalla – katso kuntakohtaiset työttömyysluvut Varsinais-Suomesta

0
Työllisyystilanne on parantunut vuoden takaisesta niin Loimaalla kuin muualla maakunnassa.

Loimaalla oli lokakuussa 496 työtöntä työnhakijaa. Kaupungin työttömyysprosentti oli 7,0, kertoo tiistaina julkaistu Työllisyyskatsaus.

Kaupungin työttömyyden lasku jatkuu edelleen. Vuosi sitten työttömiä työnhakijoita oli 120 henkilöä enemmän. Syyskuustakin luku on vähentynyt, tosin vain 10 henkilöllä.

Loimaan seutukunnassa työttömyysaste oli 6,4 prosenttia. Se on koko maan kymmenen parhaan joukossa. Erityisesti Loimaalla laskee nuorisotyöttömyys. Sen vähenemistahti on aivan omassa luokassaan, jos sitä verrataan koko maakunnan tahtiin.

 

NUORTEN TYÖTTÖMYYS vähenee vauhdilla Varsinais-Suomen seutukunnissa. Vähenemisvauhti on huippua Loimaan seudulla, 26 prosenttia vuodessa.
Muilla seuduilla tahti on yleisesti noin 10–15 prosentin luokkaa. Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 20 kunnassa, kertoo Työllisyyskatsaus.
Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 300, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Loimaalla alle 25-vuotiaita oli työttömänä alle 80.

Työttömyyden kasvu oli maakunnassa pitkään voimakkainta 25–34-vuotiaiden ryhmässä, mutta maaliskuussa 2016 tapahtunut käänne laskusuuntaan tässä ryhmässä jatkuu edelleen vahvana.
Työttömyys laskee hyvää vauhtia kaikilla koulutusasteilla. Työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta perusasteella (18 prosenttia) ja keskiasteella (14 prosenttia). Vähintään maisterin tutkinnon suorittaneilla määrä supistui samaa tahtia, 14 prosenttia.

YLI 50-VUOTIAIDEN työttömyys väheni kaikilla seuduilla.
Pitkäaikaistyöttömyyskin alenee ripeästi alueen seutukunnissa. Vakka-Suomen ja Salon seuduilla vähenemisvauhti on kolmanneksen luokkaa vuotta aiemmasta, kun muilla seuduilla vauhti on vastaavasti neljänneksen luokkaa.

 

NAISTEN TYÖTTÖMYYS vähenee maakunnassa selvästi ripeämmin kuin miesten. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa naisia 8 800 ja miehiä 10 400. Miesten osuus työttömistä oli 54 prosenttia.
Vuotta aiemmasta työttömyys väheni naisten kohdalla 17 prosentilla ja miesten osalta 15 prosentilla. Lokakuun aikana työttömyys väheni 300:n naisen ja 300:n miehen kohdalla.

Trendi on sama koko maassa. Syyskuusta miesten työttömyys nousi koko maassa 400:lla ja naisten laski 2 400:lla. Edellisvuoden lokakuuhun verrattuna miesten työttömyys laski 14 prosentilla ja naisten ­18 prosentilla.

Loimaalla naisia oli työttömänä lokakuussa 221 ja miehiä 275.

 

TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden määrä väheni vuotta aiemmasta kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, mutta kuntien väliset erot ovat isoja. Työttömyysprosentti on korkein Turussa (11,1 prosenttia) ja alin Paimiossa (3,4 prosenttia).
Työttömyysaste on koko maan tasoa alempi 24 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Maan keskitasoa korkeampi se on vain Kustavissa, Salossa ja Turussa.
Alle 7 prosentin työttömyysaste on 23 kunnassa.

Varsinais-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita lokakuussa 8,4 prosenttia työvoimasta.
Työttömien osuus on Varsinais-Suomessa hieman pienempi kuin koko maan vastaava (8,7 prosenttia).

 

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 19 100 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä väheni 600 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 16 prosentilla eli 3 600 henkilöllä.
Lokakuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Alenemisvauhdissa ei ollut paljon eroa. Salon seudulla työttömien määrä väheni ripeimmin, 21 prosentilla. Muissa seutukunnissa alenemistahti jäi noin 15 prosenttiin.
Vakka-Suomen seutukunnassa työttömyysaste (5,3 prosenttia) on maan kolmanneksi pienin. Myös Turunmaa (5,9 prosenttia) ja Loimaan seutu (6,4 prosenttia) ovat maan kymmenen parhaan joukossa.
Salon seutukunnassa (Somero ja Salo)  on Varsinais-Suomen suurin työttömyysprosentti, 9,7. Turun seudulla luku on 8,8.

 

TE-PALVELUIDEN piirissä oli hieman enemmän työttömiä kuin vuotta aiemmin. Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 10 800 henkilöä, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,8 prosenttia työvoimasta.
Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli lokakuun lopussa 29 900 eli 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
Lokakuun lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kaikkiaan 43 600 työnhakijaa, mikä on 3 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.