Sami Louekari on Saran uusi museonjohtaja

0
Suomen maatalousmuseo Saran uusi museonjohtaja Sami Louekari on maatalouden tutkija, agraarihistorioitsija.

Loimaa
Lari Kiviranta
Suomen maatalousmuseosäätiön hallitus on valinnut Saran uudeksi museonjohtajaksi filosofian tohtori Sami Louekarin.
Hän seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Teppo Viholaa, joka toimii museonjohtajana tämän vuoden loppuun saakka.
Yliopistolla tutkimus-, opetus- ja suunnittelutehtävissä työskennellyt Louekari odottaa innolla uutta työpaikkaansa.
Häntä miellyttää Sarassa muun muassa sen vuorovaikutus ympäristön kanssa ja tapa, miten sen henkilökunta saa ihmisiä osallistumaan museon toimintaan. Hän nostaa esimerkeiksi kyläkeskiviikot ja Sarka-sunnuntait.
– Sarka on valtakunnallinen, mutta myös paikallinen Loimaalla toimiva museo.

 

Suomen maatalousmuseo Saran uusi museonjohtaja Sami Louekari on maatalouden tutkija, agraarihistorioitsija.

 

MUSEONJOHTAJAA haettiin avoimella haulla tämän syksyn aikana. Lisäksi uutta johtajaa on kartoitettu ja haastateltu sekä konsultin että museon oman väen voimin.
Valintaa varten museosäätiön hallituksen jäsenistöstä muodostettiin toimikunta, johon kuuluivat museosäätiön hallituksen puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä sekä hallituksen jäsenet Tiina Perho ja Janne Vilkuna.
Museologian professorina Jyväskylän yliopistossa työskentelevä Vilkuna perustelee valintaa sillä, että Louekari on syvällisesti perehtynyt sekä menneisyyden että nykypäivän maatalouteen.
– Louekari on maatalouden tutkija. Hänellä oli vahvin substanssi hakijoista.

 

Lue lisää 13.11.2018 lehdestä