Pelastakaa lapset avaa kriisichatin lapsille ja nuorille seksuaaliväkivaltatapausten takia

0

Pelastakaa lapset avaa maanantaina lapsille ja nuorille suunnatun Kriisichatin. Chatin taustalla ovat tapaukset, joissa digitaalista mediaa on hyödynnetty lapsiin kohdistuvassa seksuaaliväkivallassa.

Kriisichatissa lapset ja nuoret voivat keskustella tapahtumien aiheuttamista tunteista koulutettujen ohjaajien kanssa. Kriisichatissa lapset ja nuoret saavat tietoa myös muista tukea tarjoavista tahoista.

Pelastakaa Lasten Kriisichat on auki maanantaina klo 16–18 osoitteessa www.kriisichat.fi. Kriisichatia jatketaan seuraavina päivinä tarpeen mukaan.

Julkisuudessa esillä olleet tapaukset, joissa lapsiin ja nuoriin on kohdistunut seksuaaliväkivaltaa digitaalista mediaa hyödyntäen, voivat horjuttaa joidenkin lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta. Vanhempien on tärkeää yrittää pysyä rauhallisena ja seurata, kuinka lapsi reagoi tapahtuneeseen tai tapahtumista kertovaan mediatulvaan, kuvailee Pelastakaa lapset tiedotteessaan.

Järjestön mukaan vanhempien pitää kuunnella lapsen kysymyksiä ja antaa niihin rehellisiä vastauksia ja lohduttaa. Tapahtuma voi vaikuttaa lapsiin voimakkaasti esimerkiksi synnyttämällä ahdistusta ja pelkotiloja.

Lapset ja nuoret myötäelävät toisten hätää ja monet ovat huolissaan siitä, ovatko he itse ja heidän läheisensä turvassa. Lapsella tai nuorella itsellään saattaa olla muistoja tai kokemuksia vastaavista tapahtumista, jotka nousevat mieleen tapahtumien myötä.

 

Pelastakaa lapset neuvoo:

Näin aikuinen voi tukea lasta ja nuorta kohtaamaan ikäviä tapahtumia ja tilanteita

  • Kuuntele lasta ja nuorta. Hanki tietoa lasta tai nuorta järkyttäneestä asiasta ja puhu tapahtuneesta rauhallisesti. Perusta sanomasi faktoihin ja vältä ylireagoimista. Auta lasta ja nuorta hahmottamaan tosiasioiden ja mielipiteiden välinen ero.
  • Lapsi ja nuori tarvitsee läsnäoloasi todennäköisesti enemmän kuin normaalisti. Varaudu olemaan lapsen tai nuoren saatavilla.
  • Jos lapsi tai nuori haluaa puhua mieltä järkyttäneestä tapahtumasta, auta lasta ja nuorta löytämään sanat, jos hän ei itse osaa tai pysty puhumaan asiasta. Yritä pysyä rauhallisena. Kerro lapselle ja nuorelle, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja että on normaalia reagoida voimakkaastikin silloin, kun kokee oman, tai muiden turvallisuuden uhatuksi.
  • Suojele lasta ja nuorta liialliselta mediatulvalta, kuten tv-uutisilta ja nettisisällöiltä.
  • Huolehdi siitä, että lapsen ja nuoren arkirutiinit eivät rikkoudu ja että lapsi ja nuori syö, nukkuu ja liikkuu riittävästi. Rutiinit tuovat turvaa ja pitävät ajatukset poissa mieltä järkyttävistä asioista.
  • Vahvista lapsen ja nuoren turvallisuuden tunnetta kertomalla, että lapsen ja nuoren mieltä järkyttävät tapahtumat ovat harvinaisia ja että vanhempi on aina lapsen ja nuorten tukena.
  • Mikäli lapsen tai nuoren oireilu on rajua tai pahenee siten, ettei lapsi tai nuori pysty esimerkiksi nukkumaan, tai käymään koulua, kannattaa hakea ulkopuolista apua esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, tai kouluterveydenhuollosta. Vanhempi voi myös itse myös hakeutua ulkopuolisen avun piiriin tarvittaessa.
  • Mikäli herää epäilys siitä, että lapsi tai nuori, tai joku lapsen tai nuoren tuntema lapsi tai nuori on joutunut seksuaaliväkivallan kohteeksi, ota yhteyttä poliisiin.