Kuivan sillan purku näkyy viikonlopun liikenteessä – Ysitien liikenne kulkee kiertotietä Hirvikosken ja Onkijoen kautta

0

LOIMAA Kuivan sillan purkutyöt sulkevat Ysitien tulevana viikonloppuna Loimaan kohdalla, ja liikenne ohjataan turvallisuussyistä kiertotielle runsaan vuorokauden ajaksi.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kerrotaan, että koko Ysitien liikenne katkaistaan sillan kohdalla lauantain klo 6 ja sunnuntain klo 21 välisenä aikana.
Pikatie (Mt 213) on käytettävissä kuten muulloinkin työn aikana, mutta Ysitiellä on käytettävä maastoon viitoitettua kiertoreittiä Hirvikosken ja Onkijoen kautta.
Siltapaikan voi kiertää työmaan kiertoliittymän, Hirvikosken, Onkijoen ja Ysitien niin sanotun Paunan liittymän kautta käyttäen teitä 9, 213, 2292 ja 2293. Purkutyön johdosta liittymäalue on muutamia päiviä valaisematon.

SILLAN purkutöiden takia Satakunnantien alikulkukäytävän yhteydessä oleva pikavuoropysäkkipari ei ole käytössä viikonloppuna.
Kiertoreitistä on tiedotettu linja-autoliikennöitsijöille. Viikonlopun liikennekatkon aikana Turun ja Tampereen välillä käytetään pikavuoroliikenteessä Pikatiellä työmaasta Hirvikosken suuntaan sijaitsevia lähimpiä linja-autopysäkkejä Kartanomäenkadun ja Myrskylinnankadun liittymässä.

VARSINAIS-SUOMEN Ely-keskus aloitti helmikuun alussa Pikatiellä Ysitien ylittävän niin sanotun kuivan sillan uusimistyöt.
Ysitielle on tehty työnaikaiset liikennejärjestelyt, jotka käsittävät muun muassa työnaikaisen kiertoliittymän. Työnaikaiset järjestelyt laskevat teiden nopeusrajoituksen 50 km/h:ssa. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko urakan ajan.
Pikatien suuntaiselle kevyelle liikenteelle on viitoitettu väliaikainen yhteys olemassa olevien väylien ja Loimijoen läheisyydessä sijaitsevan valtatien alikulkukäytävän kautta, jotta kevyen liikenteen toimivuus ja turvallisuus pystytään varmistamaan koko työn ajan.
Rakennustyöt kestävät loppusyksyyn saakka.

YSITIEN ja maantien 213 risteyssilta on huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa on toimivuusongelmia. Rampeille ei voida ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja.
Hankkeessa uusitaan Ysitien ja Pikatien risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmäksi ja pidemmäksi.
Samalla rakennetaan valtatien alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä sekä uudet linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä.