Loimaalla oli tammikuussa 627 työtöntä työnhakijaa. Kaupungin työttömyysaste oli Varsinais-Suomen kunnista yksi korkeimmista, 9,0 prosenttia.

Loimaalla työttömien työnhakijoiden lukumäärä on vähentynyt vuoden aikana 15 henkilöllä.
Tahti on taantunut, jos vertaa vuoden 2018 tammikuuta vuoden 2017 tammikuun lukuihin. Silloin työttömien määrä laski vuoden aikana sadalla.

Myös Oripään työttömyysprosentti oli yksi korkeimmista, 8,2.

VUOSI 2019 alkaa alueen työllisyyslukujen osalta edelleen valoisasti, vaikka yleisissä talousennusteissa taivaalle on maalailtu harmaita pilviä. Viime vuoden tammikuusta työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa 12 prosentilla eli noin 2 800 henkilöllä.
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 20 900 työtöntä työnhakijaa, kertoo tiistaina julkaistu uusin Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisema Työllisyyskatsaus. Tammikuun aikana työttömien määrä väheni 700 henkilöllä.
Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,2 prosenttia. Se on 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.
Maakunnan työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa. Suomen työttömyysaste oli tammikuussa 9,6 prosenttia.
Nykyistä vähemmän työttömiä oli tammikuussa edellisen kerran vuonna 2009.

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Loimaalla pitkäaikaistyöttömien määrä oli tammikuun tilastoissa 117, kun se vuosi sitten oli 173.
Tammikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli koko maakunnassa 5 500, mikä on 2 200 henkilöä ja 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta Turunmaan saaristossa, jossa alenema on ollut 38 prosenttia. Muissakin seutukunnissa se on alentunut 26–35 prosenttia.
Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli maakunnassa 2 900. Se on 1 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Alenemisvauhti on kiihtymässä, sanoo Työllisyyskatsaus.
Pitkäaikaistyöttömistä on alle 25-vuotiaita 140 ja alle 45-vuotiaita 2 000.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita heistä on 1 400 ja vastaavasti ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 1 700.
Kahdessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 45 prosentilla eli 4 500 henkilöllä.

TYÖTTÖMYYS väheni tammikuussa Varsinais-Suomessa kaikissa seutukunnissa. Myös nuorten työttömyys väheni.
Työttömyysaste oli korkein Turun kaupungissa 11,9 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Laitilassa, 4,3 prosenttia.
Seutukunnista korkein työttömyys oli Salon seudulla, 10,9 prosenttia. Pienin taas Vakka-Suomessa, 5,6 prosenttia.

Loimaan avoimien työpaikkojen määrä säilyi vuoden takaisissa lukemissa, kun koko maakunnassa uusien työpaikkojen määrä nousi. Loimaalla oli tammikuussa avoinna 194 työpaikkaa, kun vuosi sitten niitä oli 184.

Viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana Varsinais-Suomessa avautui 15 prosenttia enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 6 100 kappaletta. Se on 3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 16 000 kappaletta.
Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana 10 300 kappaletta, joista 7 000 oli uusia, tammikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä oli tammikuussa vilkkaampaa useimmilla aloilla. Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut eli korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan. Myös rakentamisessa kysyntä oli edelleen vireätä. Lisäksi siivouksessa, sosiaaliterveysalan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.
Vuonna 2018 oli uusia avoimia työpaikkoja tarjolla 60 000 kappaletta Varsinais-Suomessa.
Näistä 33 000 oli kestoltaan yli 12 kuukautta ja 7 000 kappaletta oli kestoltaan 6–12 kuukautta.
Alle kahden viikon mittaisia työsuhteita näistä oli 1 100 kappaletta.

 

FAKTA
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni vuoden takaisesta

  • Tammikuun lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kaikkiaan 44 300 työnhakijaa, mikä on 3 200 (7 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Työnhakijoista oli työttömiä 20 900, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 300. Vuotta aiemmasta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni hieman.
  • Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 430, mikä on lähes 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Työnhakijoista oli töissä 12 800, joista 10 700 työskenteli yleisillä työmarkkinoilla ja 2 100 oli te-hallinnon palveluilla työllistettynä.
  • Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 10 200, joista 2 700 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 5 500 koulutuksessa.
    Lähde: Työllisyyskatsaus