Hoitoon pääsy piteni Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, mutta piirin tulos oli ylijäämäinen

0
KUVA LL Arkisto

Hoitoon pääsy hidastui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä viime vuonna. Vuonna 2017 hoitoon pääsi 29 vuorokaudessa, kun viime vuonna pääsy piteni 39 vuorokauteen.
Hoitoon pääsyä on mitattu mediaanilla sairaanhoitopiirissä.
Joulukuun 2018 lopussa kuitenkin 108 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta, kun vastaavassa tilanteessa vuotta aiemmin oli 144 potilasta.
– Jonot eräisiin palveluihin ja toimenpiteisiin ovat selvästi kasvaneet, eikä tämä kehitys ole taloudenkaan kannalta hyvä. Jonojen pidentyminen tarkoittaa tarpeellisen hoidon viivästymistä, ja samalla syntyy turhia hallinnollisia kustannuksia, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä piirin tiedotteessa.

Piirin sairaaloihin tehtiin viime vuonna 182 565 lähetettä, joka on 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Noususta noin puolet johtuu psykiatrian lähetteiden kasvusta. Palveluja käytti 223 707 eri henkilöä, mikä tarkoittaa 1,7 prosentin kasvua edellisestä vuodesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tulos vuonna 2018 oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Piirin tavoitteena oli 4,4 miljoonan euron alijäämätulos. Tulos nostaa taseen ylijäämäkertymän 8,6 miljoonaan euroon.
Ylijäämä johtuu lähes 22 miljoonaa euroa arvioitua suuremmista toimintatuotoista, joita kertyi yhteensä noin 794 miljoonaa euroa. Tuottojen ylitys syntyi lähes kokonaan muilta kuin jäsenkunnilta saaduista tuloista, kertoo sairaanhoitopiiri. Jäsenkuntien tulot olivat lähes tarkalleen talousarvion mukaiset.

Kuntayhtymän toimintaan kului noin 749 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion lähes 17 miljoonalla. Henkilöstökulut ylittyivät 6 miljoonalla ja materiaalihankinnat 10 miljoonalla eurolla. Uusien lääkkeiden käyttöönotto aiheutti materiaalihankintojen ylitystä noin 4 miljoonaa euroa. Kustannusylityksiä selittää muun muassa keskittämisasetuksen takia kasvanut ulkokuntapotilaiden määrä. Vastaavasti ulkokuntapotilaiden tuottama tulo kuntayhtymälle ylitti talousarvion 7,4 miljoonalla eurolla.
Investointeihin sairaanhoitopiiri käytti viime vuonna 40 miljoonaa euroa.