Työttömyyden lasku jatkuu Loimaan seudulla, mutta tahti on Varsinais-Suomen hitain

0
Arkistokuvaa Loimaan ikkunatehtaalta, jonka Fenestra avaa uudelleen. Yritys sanoo aloittaneensa jo rekrytoinnut.

Loimaan työttömyysprosentti laski helmikuussa jälleen alle 9 prosentin. Tarkka luku oli 8,7 prosenttia.
Tammikuussa työttömyysaste oli vielä 9,0.

Työttömien työnhakijoiden määrä oli helmikuussa 612. Työttömien määrä laski muutamalla henkilöllä vuoden takaisesta. Tammikuusta määrä oli myös sama.

Oripään työttömyysprosentti oli helmikuussa 7,8. Työttömiä oli 46 henkilöä.

Katso kartasta kuntien työttömyysasteiden kehitys kuukausittain vuoden 2018 alusta alkaen.

TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden määrä väheni vuotta aiemmasta 26:ssa Varsinais-­Suomen kunnassa ja kasvoi vain Koskella.
Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat merkittäviä. Työttömyysprosentti on korkein Turussa, 11,3 prosenttia ja alin Laitilassa, 4,2 prosenttia.
Verrattuna koko maan tasoon työttömyysaste tätä alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vain Salon ja Turun kaupungeissa työttömyys on maan keskitasoa korkeampi.

Yli puolessa maakunnan kunnista työttömyys jää alle 7 prosentin tason.
Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 17 kunnassa.

Vuoden takaisiin lukuihin verrattuna työttömiä oli helmikuussa 2 600 vähemmän koko Varsinais-Suomessa.

TYÖTTÖMYYS väheni helmikuussa Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa. Ripeimmin työttömien määrä väheni Turunmaan saaristossa, kun Loimaan seudulla työttömien määrä aleni hitaimmin vuotta aiemmasta.

Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa ja se alenee koulutustaustasta riippumatta. Nyt pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee kaikissa alueen kunnissa.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen laatima Työllisyyskatsaus ennakoi, että myös maaliskuussa työttömien määrä vähenee.

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 19 900 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä väheni 1 000 henkilöllä.
Työttömien osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,7 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Luvut selviävät Varsinais-Suomen Ely-keskuksen laatimasta Työllisyyskatsauksesta.
Varsinais-Suomen työttömyysaste on pienempi kuin koko maan luku. Suomen työttömyysaste oli 9,4.

VARSINAIS-SUOMESSA tehdään työpaikkaennätystä, myös Loimaalla avoimia työpaikkoja on nyt rutkasti enemmän kuin vuosi sitten.

Varsinais-Suomessa oli helmikuussa auki 7 140 työpaikkaa. Se on lähes 500 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Kyse on ennätysluvuista, sillä vuosi 2018 oli kaikkien aikojen huippuvuosi avoimien työpaikkojen määrässä Varsinais-Suomessa. Maakunnassa oli auki yhteensä noin 60 000 työpaikkaa.

– Kaikki työpaikat eivät olleet pitkiä työsuhteita, mutta yli puolet työpaikoista oli ainakin yli vuoden pestejä, kuvailee työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

Pusilan mukaan alkuvuosi näyttää erittäin lupaavalta. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työpaikkoja on ollut auki noin 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

– Kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Nyt mukana on myös kesätyöpaikkoja, joiden määrä ei näytä nyt ainakaan vähentyvän viime vuodesta, arvioi Pusila.

Loimaalla oli avoimia työpaikkoja helmikuussa 253 kappaletta. Vuosi sitten luku oli 178. Tammikuussa paikkoja oli auki 194 kappaletta.

Loimaan työpaikkatilanteeseen tuli uutta väriä, kun Fenestra ilmoitti maaliskuun puolivälissä ostaneensa ja avaavansa uudelleen Domuksen ikkunatehtaan.

 

Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut maakunnassa eli korkeasti koulutettuja osaajia kysytään. Myös rakentamisessa tarve oli edelleen vireää. Lisäksi siivouksessa, sosiaali­- ja terveysalan, majoitus­ ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.

Lukumääräisesti eniten avoinna on palvelu- ja myyntityöntekijöiden työpaikkoja.