Pitkäaikaistyöttömyys vähenee Loimaalla – Analyytikko: Työmarkkinoiden imu vetää pitkäaikaistyöttömät pois kortistosta

0
Loimaalla avoimia työpaikkoja oli toukokuussa 98 kappaletta. Kuva: Mikael Rydenfelt.

Työvoiman kysyntä on Varsinais-Suomessa huippuluvuissa. Tahti on jopa parempi kuin viime vuonna, jolloin avoimissa työpaikoissa tehtiin ennätys.

– Työvoiman kysynnän painopiste on siirtynyt selvästi palveluiden puolelle, sanoo työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

Toukokuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 5 400 kappaletta eli 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

– Erityisesti Turun seutu vetää hyvin, sanoo Pusila.

Loimaalla avoimia työpaikkoja oli toukokuussa 98 kappaletta. Määrä näyttää laskeneen selvästi huhtikuusta, jolloin työpaikkoja oli auki 127, kertoo Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisema toukokuun Työllisyyskatsaus. Vuosi sitten toukokuussa työpaikkoja oli 105.

Kaikkiaan työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa avoinna toukokuun aikana 10 800 kappaletta, joista 5 500 oli uusia, toukokuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut, myös rakentamisessa kysyntä oli edelleen vireää. Lisäksi siivouksessa, logistiikka-alan, sosiaaliterveysalan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.

Vuonna 2018 oli uusia avoimia työpaikkoja tarjolla ennätykselliset 60 000 kappaletta Varsinais-Suomessa. Näistä 33 000 oli kestoltaan yli 12 kuukautta ja 7 000 oli kestoltaan 6–12 kuukautta.

Alle kahden viikon mittaisia työsuhteita näistä oli 1 100.

LOIMAALLA työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 508. Määrä on laskenut huhtikuusta, jolloin työttömänä oli 520. Vuosi sitten toukokuussa työttömiä oli 545.

Kaupungin työttömyysaste oli 7,3.

Varsinais-Suomen korkein työttömyysprosentti oli Turussa, 10,8. Alin luku oli toukokuussa Nousiaisissa, 3,7 prosenttia.

 

JOS varsinaissuomalaisten kuntien työttömyysastetta verrataan koko maan tasoon, 8,6 prosenttia, se on sitä alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vain Salossa ja Turussa työttömyys on maan keskitasoa korkeampi.

Yli puolessa kunnista työttömyys jää alle 7 prosentin tason, Loimaalla rahtusen tämän yli.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 18 300 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuna oli 600.

Työttömien määrä kasvoi toukokuun aikana 200 henkilöllä.

Viime vuoden toukokuusta työttömien määrä väheni 1 750 henkilöllä eli yhdeksällä prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni hieman hitaammin, kuuden prosentin tahtia.

– Toukokuu on epävarma kuukausi työttömyyden suhteen. Paljon riippuu siitä, miten koulujen päättymiset ajoittuvat. Jos ammatillisista oppilaitoksista valmistuvat eivät pääse heti kesätöihin, he saattavat näkyä jo toukokuun työllisyystilastoissa, kertoo analyytikko Juha Pusila.

– Kesäkuussa työttömyys kääntyy kasvuun tyypillisesti joka vuosi. Kuntien monet tehtävät loppuvat kesäkuussa ja työntekijät lomautetaan tai työsopimukset eivät ole voimassa. Myös yli 50-vuotiaiden työttömyys lähtee kesäkuussa nousuun. Lisäksi monet määräaikaisuudet ovat katkolla kesäkuussa.

Nykyistä pienempi toukokuun työttömien määrä oli edellisen kerran vuonna 2009. Vuoden 2008 lukuihin Varsinais-Suomessa on matkaa. Silloin työttömänä oli alle 14 000 työnhakijaa.

TOUKOKUUN pienestä takapakista huolimatta näkymä on kuitenkin se, että työttömyyden aleneminen jatkuu edelleen Varsinais-Suomessa. Suoria uhkakuvia trendin taittumisesta ei näy, sanoo Juha Pusila.

– Uhkakuvat ovat Varsinais-Suomessa samat kuin Suomessa ja Euroopassa yleisesti, eli maailmankaupan mahdolliset uhat. Tällä viittaan esimerkiksi Yhdysvaltojen tuontitulleihin ja niiden vaikutuksiin.

Turun seudulla telakka ja sen ympärillä oleva toiminta laajenee edelleen tänä vuonna ja myös lähivuosina.

– Täällä tehdään enemmän laivoja ja enemmän työtä. Laivateollisuuden noususuhdanne jatkuu vielä pitkään. Tietysti se jossain kohtaa laskee ja vaikuttaa sitten työllisyyteen, muotoilee Pusila.

 

Loimaan työttömyysaste oli toukokuussa 7,3. Kuva: Marko Mattila.

Pitkäaikaistyöttömyys pääsi vihdoin alle 5 000 rajapyykin – ”Työmarkkinoiden imu ei päästä alkavaa työttömyyttä pitkittymään”

Pitkäaikaistyöttömien määrä laski Varsinais-Suomessa alle 5 000 henkilön ensimmäisen kerran marraskuun 2010 jälkeen.

Toukokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 4 970, mikä on 1 600 henkilöä eli 25 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Loimaalla pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuussa 117. Vuosi sitten luku oli 156.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen analyytikko Juha Pusila sanoo, että työmarkkinoiden kova imu vetää myös tätä ryhmää työelämään.

– Työmarkkinoiden imu ei päästä alkavaa työttömyyttä pitkittymään. Työttömät myös työllistyvät paremmin tämän imun takia. Pitkäaikaistyöttömät työllistyvät nyt paremmin avoimilla työmarkkinoilla, sanoo Pusila.

Pitkäaikaistyöttömyys on laskussa kaikissa varsinaissuomalaisissa kunnissa.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömistä oli 2 600, mikä on 850 vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömistä on alle 25-vuotiaita 130 ja alle 45-vuotiaita 1 700. Korkeakoulututkinnon suorittaneita heistä on 1 200 ja vastaavasti ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 1 500.

Eniten pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta Turunmaan saaristossa, jossa alenema on ollut 34 prosenttia. Muissa seutukunnissa se on alentunut 19–28 prosenttia.

 

YLI 50-VUOTIAITA oli työttömänä 6 700, eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 4 600, eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

– Työvoiman kysyntä on ollut koholla. Ikä ole enää tärkeä tekijä, vaan osaaminen.

Loimaalla yli 50-vuotiaita työttömiä oli 214 henkilöä. Vuosi sitten luku oli 237.

Pusilan mukaan työmarkkinoiden imu tuntuu myös eläkeikäisissä. He palaavat töihin eläkkeeltä tai eivät lähde eläkkeelle.

– Tätä näkyy rakennusalalla, teollisuudessa ja työn johtotehtävissä, joihin ei löydy uutta väkeä.

Yli 50-vuotiaiden työttömyys väheni kaikilla seuduilla.

 

TOUKOKUUN lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kaikkiaan 42 300 työnhakijaa, mikä on 3 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli työttömiä 18 300.

Työnhakijoista oli töissä 13 800, joista 11 500 työskenteli yleisillä työmarkkinoilla ja 2 300 oli TE-hallinnon palveluilla työllistettynä.

Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 9 800, joista 2 700 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 5 200 koulutuksessa.

Työvoimakoulutuksessa parantamassa valmiuksiaan työmarkkinoille oli toukokuun lopussa 2 200 henkilöä, mikä on 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä työllistettyjä oli 2 350. Työllistetyistä 65 prosenttia oli palkattu yksityiselle sektorille. Työkokeilussa oli 800 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 190 henkilöä.

Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1 800 ja omaehtoisesti opiskelemassa 2 800 henkilöä.