LL Arkisto

LOIMAAN kaupungilla suunnitellaan koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Asia on esillä ensi maanantaina kokoontuvassa kaupunginhallituksessa.
Yt-pöydässä aiotaan käsitellä ensi vuoden talousarvion sekä vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman palvelujen sopeuttamisen ja talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Keinovalikoimassa ovat muun muassa osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset.
Neuvotteluissa tavoitellaan pitkäaikaisia toimintakulujen vähennyksiä sekä niitä tukevia kertaluonteisia toimintakulujen vähennyksiä. Ensi vuoden osalta tavoitellaan toimielimien lokakuun alun valmistelutilanteen mukaisten esitysten lisäksi vähintään kahden miljoonan euron toimintakulujen vähennyksiä.
Vuosien 2021–2023 osalta tavoitellaan yhteensä noin kymmenen miljoonan euron toimintakulujen vähennyksiä. Tulevien vuosien tavoitetta täsmennetään myöhemmin, kun tiedetään lopulliset tulevan vuoden valtionosuuksien ja verotuloennusteiden arviot.