Kyläkoulujen olemassaololle luodaan kriteerit – tavoitteena keskittää kaikki yläkouluopetus Loimaan keskustaan

0
Virttaan koulu jää jo tänä lukuvuonna 45 oppilaan kriteerin alapuolelle. Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN sivistysvaliokunta kokoontuu ensi viikolla käsittelemään kouluverkkoselvitystä, joka on saatu lähes lopulliseen muotoonsa. Selvityksessä ei suoraan ehdoteta minkään yksittäisen kyläkoulun sulkemista.
– Kouluverkkoselvityksen ajatuksena on, että se toimii ohjaavana suunnitelmana kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittämisessä. Eli se antaisi riittävät tiedot päätösten tekemiselle, sivistysjohtaja Manne Pärkö perustelee.

KYLÄKOULUJEN tulevaisuus on kuitenkin jonkin verran pääteltävissä kriteereistä, joita ollaan luomassa esimerkiksi oppilasmääristä. Selvityksessä ehdotetaan, että kyläkoulujen toiminta jatkuu, jos oppilasmäärä on kolmena peräkkäisenä vuotena vähintään 45 oppilasta.
Esimerkiksi Virttaan koulu jää jo tänä lukuvuonna 45 oppilaan kriteerin alapuolelle. Kojonkulman koulu ja Niinijoen koulu ovat puolestaan aivan rajan tuntumassa. Selvityksestä ilmenevän oppilasennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä oppilasmäärä laskisi minimirajan tuntumaan tai alle myös Kauhanojan ja Metsämaan kouluilla.
Kyläkoulun toiminnan jatkumisessa aiotaan huomioida myös koulurakennuksen kunto, varhaiskasvatuksen järjestäminen sekä koulun muu käyttö. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan, että kolmeopettajainen koulu (0/1–2 luokat, 3–4 ja 5–6) on jatkossa pienin koulumuoto.
– Pelkän oppilasrajan mukaan kouluja ei siis aiota lakkauttaa, Pärkö huomauttaa painottaen kokonaisarviota.

RAKENTEELLISIIN ehdotuksiin sisältyy myös yläkouluopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa ainoastaan Puistokadun koululla, Loimaan keskustassa. Näin tavoitellaan tapahtuvan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua.
Ennen tätä määräaikaa yläkouluopetusta järjestetään Hirvikosken yhtenäiskoulussa ja Puistokadun koulussa. Alastaron alueen yläkoululaisten lähikouluksi tulisi Puistokadun koulu, mutta kyseiset oppilaat pääsisivät halutessaan myös Hirvikosken koululle, johon kuljetusedellytysten täyttyessä järjestettäisiin koulukuljetus.
Selvitys on tarkoitus saattaa valtuustolle joulukuussa. Päätöksiä ei vielä ole.

Lue lisää 31.10.2019 lehdestä