Loimaan kaupunki käynnistää koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantai-iltana äänestyksen jälkeen.
Yhteistoimintamenettelyssä ja yt-neuvotteluissa käsitellään yhtenä kohtana taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavia henkilöstön osa-aikaistamisia, lomauttamisia ja irtisanomisia.
Loimaan kaupungin palveluksessa on noin 1 100 henkilöä. Mitään henkilöstöryhmää ei ole suljettu yt-neuvottelujen ulkopuolelle.
Toimenpiteet ja keinot täsmentyvät muutaman viikon sisällä, kaupunginjohtaja Jari Rantala kertoo.
Kaupunginjohtaja sanoo, että asiassa on vielä paljon liikkuvia osia. Tilanteen tekee hankalaksi muun muassa se, että edes kaupungin tämän vuoden verokertymä ei ole vielä aivan tarkkaan ennustettavissa. Tämä johtuu muun muassa verotuksen uudistuksista, kuten tuloverorekisteristä.

Alkavien yhteistoimintaneuvottelujen taustalla ovat Loimaan kaupungin taloudelliset vaikeudet. Tämän vuoden alijäämästä on tulossa näillä näkymin suunnilleen yhtä iso kuin viime vuonnakin, eli viitisen miljoonaa euroa. Jos tämä toteutuu, taseen alijäämä olisi vuoden lopussa jo noin 9,5 miljoonaa euroa. Ensi vuoden talousarvioesityskin on valmisteluvaiheen tällä hetkellä vielä noin 1,8 miljoonaa euroa pakkasella.
Neuvotteluissa tavoitellaan pitkäaikaisia toimintakulujen vähennyksiä sekä niitä tukevia kertaluonteisia vähennyksiä. Ensi vuodeksi niitä pitäisi saada aikaan 2,0 miljoonan euron edestä, ja vuosille 2021–2023 tavoitellaan yhteensä noin kymmenen miljoonan euron vähennyksiä.
Kaupunginjohtaja Jari Rantala korostaa, että vähennyksiä etsitään kaikista toimintamenoista, ei missään nimessä pelkästään henkilöstömenoista. Myös kaupungin toiminnasta saatavissa olevat lisätulot tutkitaan tarkkaan.
Keinot ja toimenpiteet täsmentyvät lokakuun edetessä. Kaupunginhallitus kokoontuu 28. lokakuuta ja 4. marraskuuta. Tarkennetut toimenpiteet ja esitys on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa 11. marraskuuta.