LOIMAA etsii keinoja alentaa sote-kustannuksiaan. Hyvinvointivaliokunta käsitteli talouden tasapainottamisohjelmaa tiistaina. Toimenpide-ehdotuksia ovat muun muassa Hirvikosken terveysaseman sulkeminen hammashoitolaa lukuun ottamatta, Mellilän terveysaseman lakkauttaminen ja akuutti kuntoutusosasto 1:n lakkauttaminen kesäkuun alkuun mennessä.
Viime mainittu on vielä vahvasti ehdollinen toimenpide. Loimaa haluaa aloittaa nopeasti neuvottelut seutukunnallisen vuodeosastontoiminnan käynnistämisestä niin, että nyt tuotettua osastotoimintaa ei tarvitsisi ajaa alas.
Säästötoimista poistettiin esityksiä jättää hoitajien ja muita toimia täyttämättä. Kyseessä ovat kolmen lähihoitajan, yhden toimintaterapeutin ja yhden fysioterapeutin toimet, jotka sijoittuvat kotihoitoon ja päiväkuntoutustoimintaan.
Hyvinvointivaliokunta äänesti kuntoutusosastosta äänin 5–5. Puheenjohtajan ääni ratkaisi lakkautusesityksen pysymisen toimenpidelistalla. Toimien täyttämättä jättämisen poistaminen keinovalikoimasta oli valiokunnan yksimielinen päätös.

 

Lue lisää 3.10.2019 lehdestä