Lääkärien sijaisista paheneva pula

0

 

LOIMAA Terveyskeskuslääkärien sijaisista on tällä hetkellä kova pula Loimaalla, vaikka lääkäreiden kaikki virat on täytetty. Sijaispulan ennakoidaan pahenevan entisestään ensi vuoden alkupuolella. Moni lääkäri suorittaa silloin erikoissairaanhoidossa yleislääketieteen erikoistumispalveluksiin liittyviä sairaalajaksoja. Osa lääkäreistä tekee lyhennettyä työviikkoa, ja lomat aiheuttavat nekin sijaisten tarvetta.
Lääkärimäärän vajauksen ennakoidaan olevan ensi vuoden alussa jo yli neljän lääkärin verran, ellei sijaisia saada. Kesäksi sijaistilanne vaikuttaisi sen sijaan kohenevan.
Lääkäripula näkyy vastaanottoajoissa. Ensimmäiset vapaat vastaanottoajat menevät noin viiden viikon päähän. Tavanomaisia niin sanottuja vuosikontrolliaikoja ei enää viikkoihin ole voitu antaa lainkaan lääkäripulan vuoksi.
Loimaa koettaa kohentaa tilannetta rekrytoimalla lisää sijaistyövoimaa Lääkärit töihin -nettisivuston kautta. Sivustolle on laitettu ilmoitus, ja sitä kautta toivotaan saatavan yhteydenottoja. Lisäksi on oltu yhteydessä aiemmin sijaisuuksia Loimaalla tehneisiin lääkäreihin ja selvitelty, voisivatko virassa nyt olevat lääkärit tehdä väliaikaisesti täyttä työviikkoa.
Mikäli lisätyövoiman hankinnassa ei näillä keinoin onnistuta, lääkäritilannetta joudutaan paikkaamaan vuokrafirmasta hankittavilla lääkärisijaisilla. Hyvinvointivaliokunta hyväksyi esityksen hankkia vuokralääkäreitä, ellei lisätyövoimaa muutoin saada suhteellisen nopeasti.

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä