Monilla loimaalaisyrityksillä on vaikeuksia hyvän työvoiman löytämisessä

0
Tradenomiksi valmistunut loimaalainen Miia Koivisto havaitsi opinnäytetyössään monta ongelmakohtaa loimaalaisten vientiyritysten rekrytointitarpeiden täyttämisessä. Yhteistyö on hänen mielestään paras ratkaisu ongelmien selättämiseen. Kuva: Katriina Reijonen

Loimaa
Katriina Reijonen
Yritykset kokevat työvoiman saamisen yritystoiminnan kehittämisen keskeisimmäksi esteeksi.
Henkilöstörekrytoinnin parissa työskentelevä Miia Koivisto on pohtinut paljon osaavan työvoiman problematiikkaa. Koivisto sai mahdollisuuden paneutua syvemmälle aiheeseen Turun AMK:n tradenomiopintojen opinnäytetyössään.
Loimaalaisyrityksillä on vaikeuksia niin toimihenkilöiden kuin tuotannon puolen osaajien löytämisessä. Ammattinimikkeitä, joiden rekrytoinnissa on erityisen isoja vaikeuksia, ovat hitsarit, koneistajat, suunnittelijat, robotiikka- ja lämpökäsittelyosaajat, teollisuussähkön osaajat, insinöörit ja suunnittelijat.
– Työpaikalla suoritettavan oppimisen osuuden tulisi olla mahdollisimman suuri koulutuksessa. Se toisi enemmän todellisuuden tuntua, eikä oppiminen tapahtuisi vain siksi, että joku käskee oppia. Se parantaisi myös työmoraalia ja lisäisi koulutuksen kiinnostavuutta, Koivisto näkee.
Rekrytointikoulutuksen kautta yritykset voisivat saada juuri heille räätälöityä työvoimaa, ja rekrytointikoulutuksia onkin hyödynnetty valtakunnallisesti paljon. Loimaalla mahdollisuutta ei tunneta riittävästi.

 

Lue lisää 16.11.2019 lehdestä