Kojonkulmalla koulun lakkauttaminen tarkoittaisi myös varhaiskasvatuksen päättymistä. Seuraavaksi koulujen kohtaloa käsittelee kaupunginhallitus. Kuva: Leila Hätönen.

LOIMAA

Loimaan kaupungin sivistysvaliokunta esittää Alastaron yläasteen sekä Virttaan ja Kojonkulman kyläkoulujen lakkauttamista elokuusta 2021 alkaen.

Valiokunta ei tehnyt sivistysjohtajan esitykseen muutoksia, mutta kokouksessa annettiin kaksi muutosehdotusta. Kumpaakaan muutosehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, joten niistä ei äänestetty.

Valiokunnan jäsen Hanna-Mari Piironen (sd.) ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hän perustelee, että esityksen taloudelliset vaikutukset on esitetty vain sivistyspalveluiden näkökulmasta, eivätkä ne kerro todellisuutta kaupungille syntyvistä nettosäästöistä, koska esimerkiksi kiinteistökulut eivät tule katoamaan siinä kohden, jos koulutoiminta kiinteistössä päättyy.

– Päätöksenteon tueksi tulisi saada realistinen nettovaikutuslaskelma koko kaupungin talouteen sekä kiinteistöjen osalta myös jatkokäyttösuunnitelma.

Piirosen mielestä varhaiskasvatuksen ratkaisut tulisi kytkeä kouluverkkoa koskevaan päätöksentekoon koko kaupungin laajuisesti siltä osin kuin varhaiskasvatukseen suunnitellaan muutoksia.

– Nyt annetussa esityksessä Kojonkulman koulun lakkauttamisesta tuleviin säästöihin on linkitetty myös ryhmiksen toiminnan loppumisesta syntyvät säästöt. Jos näin toimitaan yhden kylän kohdalla, tulee samaa soveltaa myös esimerkiksi Hirvikosken alueen päiväkotiratkaisun tekemisessä.

Piirosen näkee tarpeellisena myös sen, että koulukuljetusten pituuksista saadaan nähtäväksi koulukuljetuksia järjestävien tahojen kanssa laadittu suunnitelma, jolla voidaan osoittaa, että kuljetusajat eivät tule ylittämään koulumatkan pituudelle laissa asetettuja sallittuja rajoja eli alakouluikäiset 2,5 tuntia ja yläkouluikäiset kolme tuntia päivässä.

VALIOKUNNAN jäsen Timo Lahtinen (ps./sit.) puolestaan ehdotti, että Kojonkulman koulua ei lakkautettaisi syksyllä 2021, vaan koulu muutettaisiin kaksiopettajaiseksi. Lisäksi hän esitti, että Virttaan koulun lakkauttaminen olisi aikaistettu vuodella eli koulu olisi lakkautettu jo ensi syksynä.

Lahtinen perustelee esitystään Kojonkulman kohdalla sillä, että kolmen koulun lakkauttamisella tavoiteltu vajaan puolen miljoonan euron kustannusleikkaus olisi hänen arvionsa mukaan saavutettu lähes 90 prosenttisesti siitäkin huolimatta, vaikka Kojonkulma olisi saanut jatkaa kaksiopettajaisena. Hänen mukaansa tällä ratkaisulla tavoiteltu kustannusleikkaus olisi lähes saavutettu, mutta koulutyö Kojonkulmalla olisi saanut jatkua.

– Ongelma on se, että opettajat vastustavat kahden opettajan koulua, koska he pitävät sitä liian työläänä, Lahtinen toteaa.

Virttaan koulun oppilasmäärää Lahtinen puolestaan pitää liian pienenä. Hän sanoo, että valtuutettujen taholla on ollut halukkuutta sulkea Virttaan koulu jo ennen syksyä 2021 ja hän arvelee, että hänen esitystään olisi kannatettu, jos hänen ehdotuksensa olisi koskenut pelkästään Virttaata eikä kokonaisuuteen olisi liittynyt myös Kojonkulman koulu.

Lahtinen olisi voinut olla valmis harkitsemaan Virttaan koulunkin kohdalla kaksiopettajaista koulua, jos koulussa olisi oppilaita kolmisenkymmentä.

SIVISTYSJOHTAJA Manne Pärkö kertoo, että valiokunnan esitys etenee kaupunginhallitukseen seuraavaan kokoukseen, joka on 9. maaliskuuta.

Koulujen lakkauttamisista päättää valtuusto. Valtuuston seuraava kokous on 23. maaliskuuta. Pärkö arvioi, että kouluratkaisu saatetaan päättää kyseisessä valtuustossa, jos asia etenee kaupunginhallitukselta.

Hanna-Mari Piironen jätti sivistysvaliokunnan esitykseen eriävän mielipiteensä.

– Tässä ei toteudu alueellinen tasapuolisuus. Syrjemmällä asuvien perheiden arki vaikeutuu tällä päätöksellä.