Erikoissairaanhoidon kysyntä kasvoi viime vuonna

0

LOIMAA, V-SSHP Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoi entisestään viime vuonna.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen kertoo, että kasvu näkyi sekä jäsenkuntalaisten lääkäriltä saamien lähetteiden että erikoissairaanhoitoa tarvinneiden potilaiden määrissä.

Lähetteiden määrä lisääntyi 3,7 prosentilla. Se merkitsee aiempaa selvästi nopeampaa kasvua.

Palvelun käyttäjien (henkilötunnuksilla mitattuna) määrä puolestaan oli viime vuonna 2,5 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Hoitotarpeen kasvu aiheutti sairaanhoitopiirille ja erikoissairaanhoidolle ongelmia viime vuonna.

– Jonkin verran hoidon saatavuus on kärsinyt sen vuoksi, ja tämä tilanne jatkuu nyt vuoden 2020 puolella, Pesonen toteaa.

Taloudenpidon näkökulmasta katsottuna viime vuosi oli sairaanhoitopiirille kuitenkin varsin onnistunut.

– Jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät vain hieman sairaanhoitopiirin talousarvion. Viimeiset viisi vuotta olemme pystyneet pitämään jäsenkuntien maksuosuuksien talousarviopoikkeaman alle prosentin tasolla, mihin kuntayhtymätasolla voi olla tyytyväinen. Vuosina 2016 ja 2017 jopa alitimme jäsenkuntien maksuosuuksien talousarvion, Pesonen sanoo.

Jatkuvasti kasvavan hoidon kysynnän lisäksi sairaanhoitopiiri painiskelee uusien, entistä kalliimpien lääkkeiden aiheuttamien paineiden puristuksessa.

Loimaan kaupungin osalta sairaanhoitopiirin palveluiden kokonaiskustannukseksi tuli viime vuodelta 22,82 miljoonaa euroa, siis reilut 1 400 euroa loimaalaista kohti.

Loimaata laskutettiin erikoissairaanhoidon palveluista viime vuonna tasaerissä yhteensä 22,65 miljoonaa euroa; tasaerälaskutus perustuu sairaanhoitopiirin talousarvioon. Tämä tarkoittaa, että kaupunki saa sairaanhoitopiiriltä 174 000 euron lisälaskun vuodesta 2019.

Loimaan kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviot ovat viime vuosina poikenneet toisistaan jonkin verran. Kaupunki on usein arvioinut erikoissairaanhoidon kulunsa pienemmiksi kuin sairaanhoitopiiri.