Koulujen lakkauttamisella tavoitellaan puolen miljoonan kustannushyötyä

0
Kojonkulmalta päättyisi myös varhaiskasvatus, jos koulu lopetetaan. Kuva: LL arkisto / Leena Reikko.

LOIMAA

Loimaan kaupungin sivistysvaliokunta kokoontuu torstaina käsittelemään Kojonkulman ja Virttaan kyläkoulujen sekä Alastaron yläasteen lakkauttamisia. Esityksenä on, että kaikki kolme koulua lakkautetaan elokuusta 2021 alkaen.

Valmistelun perusteella Kojonkulman koulun lakkauttaminen tarkoittaisi myös koulun tiloissa järjestettävän varhaiskasvatuksen eli ryhmäperhepäiväkodin toiminnan päättymistä. Kojonkulman lasten varhaiskasvatus järjestettäisiin jatkossa lähinnä Alastarolla tai Hirvikoskella, jonne vanhempien pitäisi kuskata lapsia.

Sen sijaan Virttaalla, jossa varhaiskasvatus järjestetään erillisessä rakennuksessa, koulun toiminnan lopettamisella ei olisi vaikutusta varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

KOJONKULMAN koulun oppilaat kävisivät jatkossa koulua pääsääntöisesti Hirvikosken yhtenäiskoulussa, Virttaan koulun oppilaat puolestaan Kirkonkylän koulussa Alastarolla. Sivistysjohtaja Manne Pärkön valmistelussa ei oteta kantaa siihen, voisivatko virttaalaiset oppilaat siirtyä halutessaan Oripään kouluun (LL 20.2.).

Alastaron yläasteen oppilaiden lähikouluksi tulisi Puistokadun koulu Loimaan keskustassa, mutta oppilailla olisi halutessaan mahdollisuus päästä myös Hirvikosken yhtenäiskouluun.

Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstö siirtyy lakkautettavasta koulusta samaan kouluun kuin oppilaat.

KOULUJEN lakkauttamisilla koulukuljetuskustannusten arvioidaan kasvavan noin 120 000 eurolla, sillä kaikkien kolmen koulun oppilaat siirtyisivät koulukuljetusten piiriin.

Alastaron yläasteen lakkauttaminen edellyttää muutostöitä ja investointeja Puistokadun koulussa. Esimerkiksi Novidan Loimaan lukion nykyisiä luokkatiloja tarvittaisiin yläkouluopetuksen käyttöön.

Lisäksi Puistokadulla tulee tarvetta toiselle kotitalousluokalle, jonka investointikustannukset ovat noin 200 000 euroa. Pärkö kertoo, että toinen kotitalousluokka on tarkoitus saneerata nykyisen tekstiilityön luokan tilalle, mikä puolestaan edellyttää sitä, että käsityön luokalle on löydettävä korvaavat tilat Puistokadun koulusta, olemassa olevien seinien sisältä.

VALIOKUNNALLE annettava esitys perustuu valtuuston viime joulukuussa hyväksymään kouluverkkoselvitykseen, jonka taustalla on oppilasmäärien yleinen väheneminen.

Selvityksessä kyläkoulujen toiminnan jatkumisen ehdoksi määriteltiin muun muassa se, että koulun oppilasmäärän on oltava kolmena peräkkäisenä vuonna vähintään 40 ja koulussa on oltava kolme opettajaa.

Sivistysjohtajan valmistelun mukaan Kojonkulman koulussa (1–6 luokat) oli 39 oppilasta syksyllä 2018, viime syksynä 40 ja ennusteen mukaan ensi syksynä 36 oppilasta. Valmistelussa koulun oppilasmäärän todetaan olevan ennusteen mukaan laskeva ja kokonaisuudessaan vähäinen.

Virttaan koulussa (1–3/4 luokat) oppilaita oli 15 syksyllä 2018, viime syksynä 16 ja ennusteen mukaan ensi syksynä 13. Valmistelussa luonnehditaan koulun oppilasmäärän olevan ennusteen mukaan kasvava, mutta kokonaisuudessaan vähäinen.

KOULUVERKON keskittämisen taloudelliset vaikutukset muodostuvat opetustoiminnan, ruoka- ja siivoushuollon, kiinteistöjen ylläpidon ja kuljetusten kustannuksista.

Sivistysjohtajan arvion mukaan Virttaan ja Kojonkulman koulujen sekä Alastaron yläasteen lakkauttamisella voidaan saavuttaa yhteensä noin 480 000 euron kustannusvähennykset.

Tämä vajaan puolen miljoonan menovähennys muodostaa noin kolme prosenttia kaupungin perusopetuksen viime vuoden noin 16 miljoonan euron kustannuksista.

Opetustoiminnasta tavoiteltavat vähennykset tarkoittavat henkilöstömenojen vähennyksiä opettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä Kojonkulman varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta. Myös ruoka- ja siivoushuollosta tavoitellut menovähennykset perustuvat henkilöstövähennyksiin.

Sivistysjohtajan mukaan henkilöstömäärän vähentämisessä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä ja määräaikaisia virkasuhteita.

LAKKAUTETTAVILLE kouluille kaupungilla ei ole osoittaa muuta käyttöä, joten niitä yritettäisiin joko myydä, vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön siten, ettei kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäisi kaupungin kontolle.

Sen sijaan koulujen yhteydessä sijaitsevat liikuntatilat eli Kojonkulmalla Ahjo ja Alastaro-halli säilyisivät jatkossakin kaupungin liikunta- ja kokoontumistiloina.

Kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä saatavia tuloja ei ole huomioitu kustannuslaskelmissa.