Kuntoutusosasto äänestettiin kiinni

0
Akuutti kuntoutusosasto 3 suljettiin maaliskuun alussa kaupungin yt-neuvottelujen tuloksena.

LOIMAA Tyks Loimaan sairaalassa toimiva akuutti kuntoutusosasto 3 sulkeutuu maaliskuun alussa. Sulku liittyy kaupungin henkilöstön lomautuksiin. Se on määräaikainen ja päättyy vuoden loppuun. Sulkuun valmistautuminen alkaa heti. Perhetyön, hallinnon ja perheneuvolan sulut tulevat olemaan jaksottaisia.

Tiistai-iltana kokoontuneessa hyvinvointivaliokunnassa tehtiin myös muutosesitys, jossa valiokunta olisi hyväksynyt suunnitellut toimenpiteet muilta osin, mutta akuutti kuntoutusosasto 3:n sulkeminen olisi jätetty suunnitelmasta pois. Esityksen teki Maarit Koivisto (vas.). Sitä kannatti Hannu Gustafsson (vas.).

Muutosesitys hävisi alkuperäiselle esitykselle niukasti äänin 4–5. Osaston sulkemisesta luopumista puolsivat Koiviston ja Gustafssonin lisäksi Ari Laaksonen (sd.) ja Jarmo Metsänperä (ps.).

Sosiaali- ja terveysjohtajan alkuperäistä esitystä puolsivat valiokunnan puheenjohtaja Jari Välimäki (kesk.), Taina Lehto (kesk.), Jaana Boström (kok.), Teemu Heilala (kok.) ja Sirpa Pietilä (kok.).

Sosiaali- ja terveysjohtaja kertoo, että tarkempi suunnitelma lomautusten jaksottamisesta valmistuu maaliskuun alkupuolella. Asiasta tiedotetaan silloin lisää.

– Sosiaali- ja terveyspuolen lomautukset alkavat todennäköisesti toukokuussa, Timo Hokkanen arvioi.

– Lomautusten vaihtoehtona olevia talkoovapaita voidaan myöntää jo sitä ennen.

Sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöiden lomautusten pituudet tulevat vaihtelemaan 3–18 työpäivään. Vaihteluväli johtuu siitä, että sektorilla on lakisääteisiä palveluita, joihin lomautusten soveltaminen tulee olemaan hankalaa. Lomautetuille henkilöille sijaisia ei voida hankkia, mutta kesälomien sijaisia kaupunki palkkaa tarpeen mukaan.

Osaston sulkemisen käytännön vaikutus on kuntouttavien sairaalapaikkojen väheneminen 66:sta 48:aan.

Osastopaikkojen hupenemista pyritään korvaamaan kotihoidon intensiivitiimin ja päiväkuntoutuksen tehostamisella. Osastolta vapautuvaa henkilöstöä voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden muihin tehtäviin. Kotihoidossa, avoterveydenhuollossa ja asumispalveluissa voitaneen näin taata lähes häiriötön palvelu lomautuksista huolimatta.

Työntekijät ovat huolissaan henkilöstön jaksamisesta sekä henkilöstömitoituksesta varsinkin kesän lomakauden osalta.

– Työnantaja on vastuussa potilasturvallisuudesta ja henkilöstön määrästä, Tehyn paikallinen pääluottamusmies Pia Laaksonen muistuttaa.

– Mikäli näissä ongelmakohtia jostain syystä tulee, toivotaan, että asiat nousevat esille mahdollisimman nopeasti, jotta niihin voidaan puuttua ajoissa, eikä ongelma kulminoidu. Työnantajan olisi tärkeää kuunnella henkilöstöä herkällä korvalla poikkeustilanteessa.

Tehyn suurimman ammattiryhmän muodostavat sairaanhoitajat.

Loimaan kaupunginhallitus päätti tammikuun lopulla kaupungin koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Niillä tavoitellaan 1,5 miljoonan euron menoleikkauksia. Sote-palveluiden osuus niistä on 900 000 euroa.