Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrässä iso kasvu Lounais-Suomessa

0

Lounais-Suomen poliisi hoiti viime vuonna yhteensä 117 134 hälytystehtävää. Kiireellisiä tehtäviä kirjattiin 11 907, mikä on 34,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vastaavasti ei-kiireellisten tehtävien osuus edellisvuodesta laski 15,4 prosentilla.
– Kehitystä selittää hätäkeskuksen järjestelmäuudistus, joka muutti tehtävien kiireellisyysluokitusta. Tästä johtuen asiasta on vaikea tehdä suoria johtopäätöksiä. Yleisesti ottaen luvut kertovat siitä, että meillä on niin sanotusti koko ajan tilanne päällä, sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi.

Rikoslakirikoksia (pois lukien liikennerikokset) kirjattiin viime vuonna 39 522, mikä on 5,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Kasvusta huolimatta rikosten selvitysprosentti parani edellisvuodesta 2,4 prosenttiyksikköä ja tutkinta-aika lyheni 11 vuorokaudella.
– Myös poliisin kyky torjua rikoksia on parantunut tutkinnassa tehtyjen kehittämistoimien sekä hyvän perustyön ansiosta, Lammi kertoo.
Väkivaltarikoksista erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrä nousi voimakkaasti. Kun vuonna 2018 tapauksia oli 158, viime vuonna määrä oli 193, mikä tarkoittaa yli 22 prosentin kasvua.
– Kyse on piilorikollisuudesta, joka nykyään tunnistetaan ja siihen reagoidaan aikaisempaa paremmin, Lammi sanoo.

Huumausainerikollisuuden kasvu jatkuu edelleen Lounais-Suomen alueella. Viime vuonna huumausainerikosten määrä kasvoi edellisvuodesta yhdeksän prosenttia – vuodesta 2016 kasvua on tapahtunut 23,5 prosenttia.
Käytön yleistyminen lisää myös muuta huumausainerikollisuutta. Lisäksi se näkyy rattijuopumustilastoissa: huumerattijuopumusten määrä oli 37,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Viime vuonna useampi kuin joka kolmas rattijuoppo (36,6 %) käytti huumausaineita joko pelkästään tai yhdessä alkoholin kanssa.
Tilastot osoittavat, että liikennevalvonnasta on tullut tehokas osa poliisin huumevalvontaa.
Edellisvuoteen verrattuna viime vuoden liikennerikosten kokonaismäärä nousi hieman (+1,4 %), kuten myös liikenteessä loukkaantuneiden määrä (+5 %). Vastaavasti liikennevahinkojen määrä, liikenneonnettomuuksissa tapahtuneet henkilövahingot ja liikennekuolemat vähenivät edellisvuodesta.

Poliisi luonnehtii tiedotteessaan Lounais-Suomen turvallisuustilanteen olevan yleisesti vakaa, ja poliisin kyky torjua rikoksia on hyvällä tasolla. Rikoslakiin perustuvien rikosten määrän kasvamisesta huolimatta poliisi on pystynyt parantamaan selvitysastetta ja lyhentämään tutkinta-aikaa.

Poliisin lupapalveluissa viime vuosi näyttäytyi poikkeuksellisen kiireisenä. Lounais-Suomen poliisi myönsi 101 344 passia (+12,2 % vuoteen 2018) ja 58 242 henkilökorttia (+82,2%).
Kaikkiaan myönnettyjä lupia oli 170 337, mikä on 28,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.
– Suuri kysyntä aiheutti paikoin ruuhkaa. Taustalla on viime vuoden alusta voimaan tullut tunnistautumiskäytäntöjä koskeva lakimuutos, Lammi taustoittaa.
Viime vuonna jo yli 82 prosenttia passi- ja henkilökorttihakemuksista laitettiin vireille sähköisesti.