Loimaan 43-jäsenisen valtuuston koko saattaa pienentyä

0

LOIMAAN suurimman puolueen keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä on kutsunut valtuustoryhmien puheenjohtajat koolle sunnuntaina.
Kokoontumisessa keskustellaan ennen kaikkea Loimaan talouden tasapainottamisohjelmasta. Lisäksi tarkoitus on keskustelulla ryhmänjohtajien kanssa siitä, voidaanko Loimaan kaupunginvaltuuston kokoa pienentää.
Nykyistä valtuustokautta on vajaat puolitoista vuotta jäljellä, ja kuntavaalit järjestetään ensi vuoden keväällä. Uudet valtuustot aloittavat työnsä kesäkuussa 2021.
Tällä hetkellä Loimaan kaupunginvaltuustossa on 43 jäsentä, ja Ala-Nissilä pitää määrää pikkuisen suurena. Hän kertoo, että ainakin keskustan valtuustoryhmässä on ollut puhetta siitä, että valtuutettujen määrää voitaisiin vähentää.
Asukasmääränsä puolesta Loimaalla on oltava vähintään 27 valtuutettua. Kuntalain mukaan valtuusto päättää valtuutettujen määrästä, joten se voi olla myös minimiä suurempi.

ALA-NISSILÄ epäilee sitä, että valtuutettujen määrä lähdettäisiin laskemaan minimirajalle 27:ään. Hän muistuttaa, että Loimaa on pinta-alaltaan laaja kunta, ja valtuustokoon pudottaminen minimiin saattaisi heikentää valtuuston alueellista kattavuutta.
Lisäksi hän huomauttaa Loimaan päätöksenteon valiokuntamallista, jossa valiokuntien jäsenten on oltava joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuutettujen määrän tuntuva pudottaminen voisi tuottaa vaikeuksia valiokuntapaikkojen täyttämisessä.
Ala-Nissilä heittää yhdeksi vaihtoehdoksi sen, että valtuuston koko pudotettaisiin 35 jäseneen. Hän kuitenkin korostaa, että asiasta käydään vasta keskusteluja ryhmien kanssa, ja asiasta päättävät tarvittaessa aikanaan kaupungin toimielimet.