Pääkirjoitus: Meidän metallilla on annettavaa

0
Loimaalla valmistetaan myös liukuesteitä esimerkiksi metsäkoneisiin, kuorma-autoihin ja traktoreihin.

Loimaa ja lähiseutu on viime viikkoina ollut esillä jälleen valtakunnallisessakin mediassa työhön ja yrityksiin liittyvissä asioissa.

Insinööri-lehden (1/2020) jutussa mainitaan, miten pienehkössä kaupungissa on poikkeuksellisen monta metallialan vientiyritystä ja todetaan, että menestystä selittävät pitkät perinteet ja voimakas panostus tuotekehitykseen.

Osaajia siis tarvitaan.

Petri Vehviläinen on tuonut esiin metalliyritysten rekrytointivaikeudet. Viimeksi MTV:n uutisessa hän arveli omassa yrityksessäänkin näkyvän koneistajien pulan johtuvan siitä, että nuoria ei metalliala kiinnosta.

Juttuun haastatellut kahden ministeriön neuvokset toteavat, että parhaiten osaajia koulutetaan työelämälähtöisillä täsmäkoulutuksilla, joissa osaajia koulutetaan tiettyjen työnantajien palvelukseen.

Koulutuksen aloituspaikkoja on tarkoitus myös lisätä osaajapula-aloille. Opetusministeriössä on kuitenkin todettu, että koulutuksiin eivät lähde ne ihmiset, jotka kouluttautumalla saisivat töitä, vaan useimmiten ne, joilla jo on töitä.

Esimerkiksi: noin 300 000 työmarkkinoilla olevalla työikäisellä ei ole toisen asteen tutkintoa, ja heistä vain vajaat puolet ovat töissä.

Lääkkeeksi tarjotaan työelämälähtöisempää koulutusta.

Loimaalaisyritykset voivat auttaa koko maata tarjoamalla päivitystä käsityksiin metallialalla työskentelystä. KU