ORIPÄÄN terveysaseman lääkärin vastaanottopalvelut ovat palautumassa viimeistään huhtikuussa.
Oripään terveysaseman lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut on järjestetty tämän vuoden alusta saakka Loimaan pääterveysasemalla. Samassa yhteydessä Oripään terveysaseman laboratoriopalvelut ovat olleet suljettuna.
Oripään kunnan ja Loimaan kaupungin edustajat neuvottelivat aiheen tiimoilta tämän kuun alussa.
Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen kirjoittaa valmistelussaan sosiaalilautakunnalle, että lääkärin vastaanottopalvelut tullaan palauttamaan mahdollisimman nopeasti, jos yhteisessä Oripään ja Loimaan verkostohaussa saadaan lääkäri rekrytoitua Loimaan palkkalistoille tai ostopalveluna.
Neuvottelussa käytiin läpi myös sairaanhoitajan vastaanottopalveluja Oripään terveysasemalla. Oripään kunta on valmis ottamaan sairaanhoitajan välittömästi töihin esimerkiksi kolme kertaa viikossa terveysasemalle.
– Loimaan kaupungin johtavalle hoitajalle kerrottiin asiasta ja hän selvittää, miten asia voidaan mahdollisimman joustavasti järjestää huomioiden työvuorosuunnittelu, Tolppanen kertoo.

Laboratoriopalvelut ovat palaamassa Oripään terveysasemalle helmikuun lopussa.
– Tykslab oli saanut tiedon, että lääkärivastaanottopalvelujen ollessa Loimaalla, ei laboratoriopalveluita tarvitse järjestää Oripään terveysasemalla, Tolppanen taustoittaa.
Hän muistuttaa, että Oripään terveysasema on ollut avoinna koko ajan, sillä hammashuollon palvelut ja neuvolapalvelut ovat olleet kuntalaisten käytössä.
– Nyt Tykslab on saanut tästä tiedon.
Tolppanen kertoo Oripään kunnan olevan erittäin tyytyväinen Tykslabin toimintaan ja osoittavan jatkossakin omista terveysaseman tiloistaan heille toimipisteen.

Oripään kunnassa pidetään tarpeellisena myös Loimaan kaupungin lähettämän tasauslaskun tarkistamista. Tasauslasku liittyy Oripään kunnan maksuosuuteen viime vuoden yhteistoimintamenoista.
– Suurimmat poikkeamat ovat avoterveydenhuollon palveluissa. Tasauslaskussa Oripään kunnan huomio kiinnittyy erityisesti suuriin yksikköhintoihin. Esimerkiksi laitoshoidoin yksiköiden eli kuntoutusosastojen laskutushinta vuorokaudelta on tasauslaskutuksen mukaan 311–350 euroa, Tolppanen kirjoittaa.
Hänen mielestään maakunnan sisällä on syytä tehdä hintavertailua ja arvioida, miten vuodeosastopalveluja tuottavat yksiköt vyöryttävät muita menoja yksikköhintaan.

Juttua on korjattu ke klo 12.37 muotoon: Oripään terveysasema on ollut avoinna koko ajan, sillä hammashuollon palvelut ja neuvolapalvelut ovat olleet kuntalaisten käytössä. Aiemmin lauseessa puhuttiin neuvolapalveluiden sijaan neuvontapalveluista.