Poliisi valvoi raskasta liikennettä: ongelmia ajo- ja lepoajoissa sekä kuorman sidonnoissa

0

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoi tehostetusti raskasta liikennettä viime viikolla.
Valvonnan aikana Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tarkastettiin yhteensä 372 raskaan liikenteen ajoneuvoa, joista 88 oli ulkomaalaisia.
Valvonnassa löytyi eniten huomautettavaa ajo- ja lepoaikasäännösten noudattamisesta, ja näitä rikkomuksia havaittiin 30 kuljettajalla. Ajopiirturirikkomuksia oli viisi kappaletta. Puutteellinen kuorman varmistaminen todettiin 14 ajoneuvossa.
Ajoneuvojen epäkuntoisuuksista tuli seuraamus yhdeksälle ajoneuvoille, ja näistä neljän epäkuntoisuus oli niin vakava, että poliisi määräsi keskeyttämään ajon.

Viime viikon valvonta oli osa poliisin valtakunnallista raskaan liikenteen valvontateemaa.
Valvontaa kohdennettiin niin kotimaiseen kuin ulkomaalaiseenkin raskaaseen liikenteeseen, ja valvontajakson erityisteemana oli kuljettajien ajon aikaisen tarkkaamattomuutta aiheuttavien tekijöiden valvonta, kuten esimerkiksi puhelimien ja tablettien käyttö ajonaikana sekä näkökentän esteenä olevat esineet.