Soten lomautukset sulkemassa kuntoutusosasto 3:n

1

LOIMAA Loimaan kaupungin käymiin yt-neuvotteluihin liittyviä lomautuksia aletaan viedä käytäntöön. Sosiaali- ja terveysalan toimintoihin on suunnitteilla toimintojen sulkemisia osaksi vuotta. Muulla tavoin vaadittuja lomautuksia ei voida sote-palveluissa toteuttaa, asiaa valmistellut sosiaali- ja terveysjohtaja toteaa.
Vaikutuksiltaan suurin keino kaupunginhallituksen vaatimien säästöjen saamiseksi on sulkea sairaalan akuutti kuntoutusosasto 3 kymmeneksi kuukaudeksi. Suunniteltu sulku alkaisi maaliskuun alussa ja päättyisi vuoden loppuun.
Käytännön vaikutus on kuntouttavien sairaalapaikkojen väheneminen 66:sta 48:aan. Osastopaikkojen hupenemista pyritään korvaamaan kotihoidon intensiivitiimin ja päiväkuntoutuksen tehostamisella. Osastolta vapautuvaa henkilöstöä voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden muihin tehtäviin. Kotihoidossa, avoterveydenhuollossa ja asumispalveluissa voitaneen taata lähes häiriötön palvelu lomautuksista huolimatta.
Perhetyön, hallinnon ja perheneuvolan osalta sulut tulevat olemaan jaksottaisia. Tarkkoja aikatauluja ei sulkujaksojen ajankohdille vielä ole.
Sosiaali- ja terveysjohtaja esittelee tarkemman lomautussuunnitelman seuraavassa hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 11. helmikuuta. Valiokunnan esityslistalla on päätösehdotus merkitä lomautussuunnitelma tietoon ja päättää osasto 3:n sulkemisesta maaliskuun alusta vuoden loppuun. Muiden, lyhytaikaisempien sulkujen ajankohdat täsmentyvät myöhemmin.
Loimaan kaupunginhallitus päätti tammikuun lopulla kaupungin koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Niillä tavoitellaan 1,5 miljoonan euron säästöjä, joista sote-palveluiden osuus on 900 000 euroa.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä

1 KOMMENTTI

Kommenttien lisääminen on estetty.