LOIMAA Kahvia, tilkka maitoa. Loimaan uuden sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkasen haastattelu tehdään rennosti pääterveysaseman kahviossa.
– Täällä ihmisten keskellä. Kaikki mitä puhun on julkista, sehän tulee lehteen, Hokkanen sanoo, eikä häiriinny vähääkään ohitse kulkevista ihmisistä.
Hokkanen on vuodenvaihteen jälkeen Loimaalla työnsä aloittanut uusi sosiaali- ja terveysjohtaja. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt noin 20 vuotta sote-alan tehtävissä niin julkisen kuin yksityisen työnantajan palveluksessa. Pihlajalinnan aluejohtajuuden päättyessä hän koki luontevaksi hakeutua Loimaalla avoimeksi tulleeseen virkaan.
– Tutkin avoimesti monenlaisia vaihtoehtoja. Tehtävä kiinnosti, ja ajoitus osui hyvään aikaan. Kerroin myös haastattelussa omasta tavastani tehdä asioita, Hokkanen sanoo. Hänelle ’’oma tapa’’ merkitsee palvelukokonaisuuden arviointia kaiken aikaa.
– Pitää olla ajan hermolla ja tarkastella viikoittain ellei jopa päivittäin tapoja tuottaa palveluita ja sitä, osuuko toteutus asiakasryhmään toivotulla tavalla, Hokkanen sanoo. Hän ei hyväksy väitettä, että julkisen puolen toiminta olisi tehotonta tai hidasta. Asiakaslähtöisyys kuulostaa kenties yksityisten palvelutuottajien maailmasta lainatulta, mutta ei ole ajatuksensa vieras julkiselle sektorillekaan.
– Asiakaskunta muuttuu koko ajan. Laatuvaatimukset muuttuvat mukana, Hokkanen sanoo ja toteaa jo pelkän sukupolvikokemuksen vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeeseen ja kysyntään.
– Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut paljon sellaista laatuvaatimusta ja hoitotakuuta, johon on vastattava. On mahdotonta ajatella minkään toiminnon olevan muuttumatonta. Muutoksen tarve ja palveluiden rajutkin uudistukset ovat paitsi mahdollisia ja niin myös tarpeellisia ilman, että odotellaan sote-ratkaisua ja sopeudutaan lainlaatijan hitauteen.
– Yhteiskunta on tehnyt päätöksen, että julkisen puolen pitää vastata tietyistä palveluista, ne pitää olla. Eri asia on, ulottuuko vaatimus hyvään yhteisymmärrykseen myös kansantaloudessa, Hokkanen muotoilee diplomaattisesti.
Kestettävä on myös ikäihmisten kasvavan palvelutarpeen aiheuttamat kustannukset. Hoidetaanko heidät hyvin?
– Totta kai, Hokkanen sanoo. Se on osa annettua yhteiskunnallista tehtävää. Hän kieltäytyy stereotyypittämästä ’’harmaata vallankumousta’’ tietynlaiseksi joukoksi ihmisiä, jotka lakkaisivat tekemästä itseään koskevia päätöksiä tai olisivat valmiita luopumaan laadun vaatimuksesta.
– Päinvastoin. Palvelutarve muotoutuu entistä asiakaslähtöisemmäksi. Muutos on varmaa, eikä historia tai edes nykyhetki saa hämätä. Ihmisiä ei enää hoideta kuin sata vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, Hokkanen muistuttaa.
Sosiaali- ja terveysjohtajan tonttia on tarkastella Loimaan sote-palvelukokonaisuuden isoa kuvaa.
– Kannan vastuun toiminnan asianmukaisuudesta, juridisista selvitettävistä, hallinnon, suunnittelun ja valmistelun vaatimuksista. Muutoin sana on vapaa ja yhteistyö se voimavara, jolla päästään eteenpäin. Jokaisen asiantuntijatyötä tekevän pitää antaa toimia ja heitä pitää innostaa. Minulla on suuri toive, että saan luotua hyvää ilmapiiriä ja vahvistettua yhteistyötä, jossa mukana ovat kaikki: hallinto, työntekijät, päättäjät ja kuntalaiset.
– Täällä tehdään arjessa työtä koko ajan, joka päivä. Töissä on rohkeaa ja fiksua väkeä, jota pitää kuunnella. Paljon puhuttu työntekijöiden pitokyky on myös Loimaalla hyvä verraten moneen muuhun kuntaan. Vaikka meilläkin on esimerkiksi ajoittain lääkäripulaa, niin moni kandivaiheessa Loimaalla työskennellyt lääkäri on myöhemmin palannut tänne. Se kertoo paljon.
Hokkanen noukkii pari hyvää esimerkkiä Loimaan vahvuuksista. Tyks Loimaan sairaalan läheisyys on iso asia.
– Toimintojen kehittäminen sairaalassa vaatii hyvää yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Loimaasta voi kehittyä vahva alueellinen sote-palvelukeskus, Hokkanen uskoo.
Sosiaalipuolen palveluista erityistä kiitosta ansaitsee nuorten auttamiseen perustettu Ankkuri-toiminta, joka toimii jo yli kuntarajojen. Sairaalakiinteistöön perustettava perhekeskus voi myös tulevaisuudessa vastata laajemmankin alueen tarpeeseen, Hokkanen visioi.
Hän harmittelee sitä, että julkisen puolen toiminnoissa uudistustyötä tehdään usein hallinto edellä ja keskitytään herkästi säilyttävään ajattelutapaan muutosajatusten hyväksymisen sijaan. Päätöksentekoprosessit ovat siis hitaita, mutta rajutkin muutokset välillä välttämättömiä ja kestettävissä kyllä.
Hokkasen olemuksesta paistaa innostus, joka viestii, että jatkuva muutos on mahdollisuus, ei uhka.
– Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on etsiä paras loimaalainen tapa tehdä asioita niin, että toimivia palveluita saadaan sovitettua vallitseviin olosuhteisiin. Silti on selvää, että kaikkia ei voida millään tehdä aina tyytyväisiksi.
Sote-johtajan omaa tyytyväisyyttä lisää liikunnallinen elämäntapa, joka on tärkeää vastapainoa työlle. Loimaalle hän junailee Tampereelta ja on jo havainnut hyvien liikenneyhteyksien Loimaalle olevan täyttä totta.