Kuluvan kevään aikana selviää se, lakkautetaanko Virttaan koulu ja jääkö ensi syksynä alkava lukuvuosi viimeiseksi Virttaalla vai suljetaanko koulu jo aiemmin.

LOIMAA/VIRTTAA, ORIPÄÄ

Loimaan kaupungin sivistysvaliokunta kokoontuu ensi viikolla käsittelemään Virttaan ja Kojonkulman kyläkoulujen sekä Alastaron yläasteen lakkauttamista.

Asia on herättänyt liikehdintää Virttaalla, jossa vanhempien keskuudessa on nostettu esille vaihtoehto siitä, voisivatko virttaalaiset lapset siirtyä Oripäähän kouluun, jos Virttaan koulu päätetään sulkea.

VIRTTAAN Seudun Kyläyhdistyksen hallituksen jäsen ja kolmen lapsen äiti Marjo Puputti kertoo, että ykkösvaihtoehto on edelleen se, että koulu säilyisi Virttaalla.

– Jos emme saa pelastettua Virttaan koulua, haluaisimme realistisen mahdollisuuden siihen, että saisimme lapsemme Oripäähän kouluun niin halutessamme, hän kertoo ja sanoo, että Virttaalta on jo otettu yhteyttä Oripään sivistysjohtaja ja rehtori Mika Virtaseen sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Kulmaseen.

Puputti ei voi puhua kaikkien virttaalaisten vanhempien puolesta siitä, haluavatko he lastensa käyvän Alastarolla vai Oripäässä koulussa, mutta hän sanoo useamman vanhemman olevan Oripään kannalla.

OSANA Loimaan kaupungin kouluverkkovalmistelua Virttaan koulun oppilaat siirtyisivät Alastarolle Kirkonkylän kouluun, jos Virttaan koulu suljetaan.

Puputti pitää Oripäätä parempana vaihtoehtona.

– Oripäässä on pienemmät koululuokat, ja Oripäähän olisi lyhyempi ja suorempi koulumatka.

Hän muistuttaa, että Loimaalla koulukuljetusten käytäntönä on, että lapset kerätään ensin taksilla yhteen paikkaan, josta bussi kuljettaa lapset koululle.

– Tällä hetkellä lapset odottavat ilman virallista valvovaa silmää joka sään armoilla noin puoli tuntia jatkokyyditystä. Tämä tuntuu epäreilulta. Uskon, että Oripään kanssa tätä ei tapahtuisi.

ORIPÄÄN sivistysjohtaja ja rehtori Mika Virtanen on saanut Virttaalta muutamia yksityisiä yhteydenottoja asian tiimoilta, joskaan keskusteluja ei ole käyty Loimaan kaupungin suuntaan.

– Me olemme vastaanottavaisia ja tämä sopisi meille oikein hyvin, hän summaa kantaansa virttaalaisten mahdolliseen siirtymiseen Oripään koululle.

Virtasen mukaan Virttaan oppilasmäärät sopisivat hyvin Oripään lähivuosien oppilasennusteisiin, ja oppilaat mahtuisivat Oripään koulun opetusryhmiin ilman että ryhmät olisivat isoja.

– Meilläkin ikäluokat ovat pienentyneet, ja oppilasmäärä vähenee. Tämä ei aiheuttaisi meillä suuria peliliikkeitä, ja esimerkiksi henkilökuntaa ei tarvitsisi palkata lisää.

Oripään koulussa on tällä hetkellä noin sata oppilasta, kun vielä viisi vuotta sitten oppilasmäärä oli 140 oppilaan paikkeilla.

Oma kysymyksensä ovat koulukuljetukset, ja Virtanen sanoo, että ne pitäisi suunnitella ja sivistyslautakunnan päättää, osallistuuko Oripää niihin jollain tapaa.

LOIMAAN kaupungin sivistysjohtaja Manne Pärkö kertoo, ettei kaupunki ole toistaiseksi muodostanut virallista kantaa asiaan.

– Oma toiveeni on, että kaupungin omat koulut olisivat vetovoimaisia.

Pärkö toteaa, että kuntarajat ylittävät yhteistyö on aina yksi vaihtoehto, jos esimerkiksi naapurikunnan koulu on lähempänä kuin oman kunnan koulu.

– Tärkeää on, että sovitaan yhteiset pelisäännöt.

Hän sanoo, että esimerkiksi Mellilän suunnalla on jo vuosia ollut kuntarajat ylittävää koulunkäyntiä Kosken kunnan kanssa.

– Mutta esimerkiksi koulukuljetusjärjestelyistä en osaa vielä sanoa ja se on iso kysymys, hän viittaa Virttaan tapaukseen.

KAUPUNGIN virkamiesvalmistelun mukaan Virttaan ja Kojonkulman koulujen toiminta päättyisi viimeistään 1.8.2021. Pärkö pitää koulujen todennäköisempänä sulkemisajankohtana syksyä 2021, jos koulut päätetään lakkauttaa.

– Ensi syksy tulee liian äkkiä.

Virttaan ja Kojonkulman koulujen sekä Alastaron yläasteen mahdollinen lakkauttaminen etenee valiokunnalta kaupunginhallitukselle ja tarvitsee kaupunginvaltuuston päätöksen.

Seuraava valtuuston kokous on 23. maaliskuuta, mutta Pärkö ei osaa vielä sanoa, onko koulukysymys kyseisen valtuuston päätettävänä.

– Olen ymmärtänyt, että kevään aikana päätöksiä tehtäisiin.