Ysitien varteen voi nousta biokaasun ja nesteytetyn maakaasun jakeluasema

0
Tieliikenteessä aletaan siirtyä kesänopeuksiin keskiviikosta alkaen.

LOIMAAN kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina Teppo Heikkilän tekemää tonttivarausta Ysitien varresta, eteläisen ylikulkusillan tuntumasta.
Kaupunki on kaavoittanut eteläisen eritasoliittymän kupeeseen korttelin, joka on tarkoitettu liikenneaseman ja polttoainejakelun tarpeisiin.
Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari kirjoittaa valmistelussaan, että kaupunkiin on ottanut yhteyttä kaksi eri tahoa, ja he ovat olleet kiinnostuneita toteuttamaan kortteliin biokaasun ja nesteytetyn maakaasun jakeluaseman.
Kaupungilla on ollut kummankin tahon kansa tapaaminen. Kummallekin on toimitettu samansisältöinen aineisto korttelin asemakaavasta ja alustava maaperäselvitys.
Kaupungin kaavoittaja on valmistellut aluerajauksen varausta varten ja hakija on ilmoittanut sen sopivan. Hallitukselle annetun esityksen mukaan varaus on voimassa vuoden ja siitä peritään taksan mukainen maksu.
Aiemmin kaupunki tarjosi silloisen asemakaavan pohjalta paikalliselle yrittäjälle alueelta osapuilleen samansuuruista aluetta. Tunkkarin mukaan tarjous ei johtanut pidemmälle, mutta tuossa yhteydessä määriteltiin hinnaksi neljä euroa neliöltä.