Koronavirustilanne sai paikallislehdet tempaisemaan alueidensa elinvoiman puolesta

0

Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys PPY ry ja tilattavien paikallislehtien valtakunnallinen myyntiyhtiö Suomen Paikallismediat Oy vetoavat valtakunnallisella kampanjalla paikallisten yritysten, työpaikkojen ja palveluiden puolesta.

Kampanjan sisällön pohjana on Loimaan Lehden lauantainen (14.3.) pääkirjoitus ja kampanjan design on loimaalaisen Etusivupaja Oy:n Mari Knuutilan käsialaa.

Suomessa on yli 130 tilattavaa paikallislehteä ja niillä on yli 1,5 miljoonaa lukijaa printissä ja verkossa.

– Tämän pandemian talousvaikutukset kohdistuvat nyt vakavasti erityisesti pieniin yrityksiin ja erityisesti yrittäjiin, joista monet ovat jo nyt menettäneet suuren määrän tilauksia ja asiakkaita, Suomen Paikallismediat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arto Henriksson toteaa.

Hän muistuttaa, että on erityisen tärkeää nyt, että paikallisyhteisöt eri puolilla Suomea pyrkivät jatkamaan paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä aina kun se on pandemian rajoittamisen kannalta mahdollista.

– Paikkakuntien elinvoimaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että paikkakunnan yritykset selviävät tämän haasteen yli.

Paikallisesti käytetty euro voi vielä pelastaa paikallisia työpaikkoja ja palveluita. Niin yksityisiä kuin julkisiakin.

– Me paikallislehtien tekijät haluamme paikallisten yrittäjien säilyvän katukuvassa. Yrittäjyys luo paikkakunnalle työn ja talousvaikutusten lisäksi paljon muutakin elinvoimaa. Siksi paikallisten palveluiden hyödyntäminen myös tänä haasteellisena aikana on ehdottoman tärkeää, Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja Sauli Pahkasalo sanoo.

Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaoston puheenjohtaja Olli Sirén toteaa, että paikallislehdillä on nyt entistä tärkeämpi vastuu luotettavasta viestinnästä ja paikallisen yrittämisen selviämisestä poikkeusaikojen yli.

– Toivottavasti kaikki jatkavat lukemista ja myös paikallisten palveluiden käyttämistä.

Tilattavat paikallislehdet ovat paikkakuntiensa yrittäjille, kunnille ja muille yhteisöille ja palveluntuottajille tärkeitä markkinoinnin ja viestinnän kanavia. Lehtien uutiset pitävät asukkaita ajan tasalla alueiden tapahtumista ja osallistavat heitä ottamaan kantaa heihin vaikuttaviin asioihin.

– Tilattavat paikallislehdet tekevät joka päivä töitä alueidensa elinvoiman hyväksi ja myös lukijamme kokevat meidät alueidemme ja paikkakuntiemme puolestapuhujiksi ja hengenluojiksi, SPM Oy:n liiketoimintajohtaja Sari Kuusinen siteeraa Tietoykkönen Oy:n tekemää Paikallislehtien vahvuudet –tutkimusta (2017), jossa haastateltiin lähes 11 000 ihmistä lehtien alueilta.

Paikallislehtialan yhteistyöryhmä on teettänyt yhteistä materiaalia julkaistavaksi tilattavissa paikallislehdissä koronavirustilanteen vuoksi.

– Olemme myös tarjoutuneet jakamaan kaikkien jäsenlehtiemme käyttöön ideoita, joita lehdissä on kehitelty paikallisten yritysten, työpaikkojen ja palveluiden parhaaksi, Kati Uusitalo Suomen Paikallismediat Oy:n viestinnästä sanoo.

Yhteistyöryhmä (Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys PPY ry ja Suomen Paikallismediat Oy) vaikuttaa yhdessä tilattavien paikallislehtien puolesta etsimällä uusia yhteistyökumppaneita paikallislehdille. Ryhmän voimin käydään myös kertomassa tilattavien paikallislehtien vahvuuksista ja merkityksestä sekä liike-elämän tahoille että päättäjille.