Koulut tyhjenivät oppilaista, opetus järjestetään etänä

0
Yläkouluun suositellaan edelleen etäopetusta. Kuva: Pasi Salo

LOIMAALLA lähdettiin nopeasti viemään käytäntöön hallituksen maanantaina antamaa määräystä perusopetuksen järjestämisestä etäopetuksena. Valinta se ei siis kunnissa ollut, vaan valtakunnallinen linjaus kaikelle Suomessa tapahtuvalle perusopetukselle.

Koulut olivat keskiviikkona ensimmäistä päivää kiinni ja välituntialueet hiljaisia. Viestijärjestelmä Wilma sinkosi ohjeistuksia.

Rehtoreille tiistai merkitsi ennätyskiireistä päivää. Varmaa tietoa menettelystä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa saatiin vasta maanantaina iltapäivällä, kun hallitus oli pitänyt tiedotustilaisuutensa. Koulut suljettaisiin pikaisesti.

– Onneksi täällä Loimaalla olimme kaukaa viisaita. Istuimme jo sunnuntaina kolmeksi tunniksi miettimään miten toimia tämän tilanteen varalta, Loimaan Keskuskoulun rehtori Jarmo Rasi toteaa.

Tilanne on kaikille uusi, kun koulujen fyysiset tilat ovat seuraavat viikot kiinni ja lähiopetus keskeytetty. Poikkeuksellisesti järjestetään koulussa annettava esiopetus sekä perusopetuksen 1.–3. -luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetusta sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen pitäminen kotona, menettelevät näin.

Huoltajien tuli ilmoittaa tiistaihin mennessä, mikäli oppilas tulee kouluun. Keskuskoulussa tällaisia oppilaita on kymmenkunta. Edellä mainitut järjestelyt ovat voimassa ainakin pääsiäisen yli.

Hyvän viestinnän merkitys kasvaa arvoonsa. Koulut tiedottavat huoltajille koulukohtaisia ohjeita viestijärjestelmä Wilman välityksellä. Etäopetuksen käytännön hyvällä suunnittelulla koulutyöhön taataan jatkuvuus. Kotien ja koulun välinen yhteistyö korostuu entisestään.

– On hyvä muistaa, että mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sen enemmän he aikuisten ohjausta tarvitsevat. Opetus keskittyy lukuaineisiin, taito- ja taideaineet jäävät vähemmälle. Kokeet saattavat siirtyä, mutta ne pidetään, Rasi toteaa.

Hänen mukaansa henkilöstö on suhtautunut poikkeustilanteeseen rauhallisesti.

– Tilanne on meille kaikille uusi ja yllättävä, mutta helpotusta tuo tieto, että mahdolliseen koronaepidemiaan suhtaudutaan vakavasti, Rasi toteaa.

Puistokadun koulun rehtori Minna Ruotsala kertoo tiistain olleen todella kiireisen päivän. Tilanne vaati nopeaa reagoimista, kun koulutyö siirtyi lennossa etäopetukseksi. Ruotsala korostaa oikean asennoitumisen merkitystä.

– Kyse ei ole lomasta tai koulutyön keskeytyksestä, vaan erilaisesta tavasta tuottaa opetusta, rehtori alleviivaa ja lisää, että avoimen yhteistyön merkitys koulun, oppilaiden ja huoltajien kesken on nyt tärkeää.

– Opetusta jatketaan lukujärjestyksen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että oppilaan tulee olla sen mukaisesti viestijärjestelmä Wilman ääressä. Kaikki etäopetusjakson aikainen opiskelu on lukuvuosiarvioinnin perusteena. Ajanjaksolle merkityt kokeet voidaan toteuttaa toisenlaisina näyttöinä ja myös opettajan ohjaamat etätyöskentelyn tavat ovat osa oppilaan työskentelyn arviointia, Ruotsala sanoo.

Vastuu siitä, että koulutyö myös toteutuu kotona, jää Ruotsalan mukaan nyt paljolti oppilaiden itsensä ja heidän huoltajiensa vastuulle.

– Luotan oppilaiden, huoltajien ja opettajien kykyyn tehdä oppilaiden oppimista tukevaa yhteistyötä tässä koko yhteisöämme haastavassa tilanteessa. Poissaolot opetuksesta ilmoitetaan Wilman kautta kuten tähänkin asti. Oppilaan tulee kuitenkin suorittaa poissaolonsa aikaiset opinnot, Ruotsala muistuttaa.

Jokainen koulu antaa omat yleisohjeensa opetuksen toteuttamisesta ja jokainen opettaja puolestaan omat ohjeet pedagogisesta tavastaan toimia.

Rutiinit nousevat arvoonsa

Jee, kuukausi ylimääräistä lomaa koulusta? Voi olla, että ensireaktio koulujen sulkeutumisesta näyttäytyi hetken ajan illuusiona vapaudesta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan koulutyö jatkuu suorituksista tehtäviin arvoihin vaikuttavana kotiopiskeluna. Perheissä se tarkoittaa poikkeusjärjestelyjä.

Tilanne vaatii suunnittelua ja pelisääntöjä, jotta aikuisten, nuorten ja lasten rinnakkaiselo sujuu etähommissa. Muuten joltain menee hermot. Ohessa on muutama neuvo.

1) Vuorokausi- ja ateriarytmi kunniaan, vaatteet päälle. Rutiineilla päivä rytmittyy kohdilleen.

2) Suunnittele mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Mikä on palkinto itsekurista, kun hommat on hoidettu ja pääsee pois ’’koulusta’’.

3) Pidä taukoja. Kotiopiskelussakin on välitunteja! Pihalle hyppelemään.

4) Pyydä apua. Kysy. Ei etänäkään tarvitse selviytyä yksin, eikä koulusta tuttu yhteisö tai opettaja lakkaa olemasta.