Loimaan lähiesimiehet johtamisvalmennukseen

0
Starttitapahtumissa käytiin läpi esimiesvalmennuksen sisältöä ja opiskeluun liittyviä käytännön seikkoja. Mukana oli muun muassa koulutusvastaava Kari Mäenpää Novidasta.

LOIMAA Lomautukset, henkilöstökyselyiden ilmi tuoma tarve ja muutoksen johtamisen päivittäminen ajan tasalle. Siinä syitä, miksi Loimaan kaupunki kouluttaa kaikki lähiesimiestehtävässä työskentelevät työntekijänsä tänä ja ensi vuonna. Heitä on 60 ja lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtavia valmennusjaksoja kaksi. Niistä ensimmäinen alkaa nyt huhtikuussa ja toinen vuotta myöhemmin.

Loimaan henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi on tyytyväinen, että valmennuksen tarjoaminen työntekijöille on enimmäkseen ymmärretty mahdollisuutena. Täydennyskoulutus tehdään palkallisella työajalla.

– Tiedän, että osallistumista pidetään kyllä peikkonakin, henkilöstöjohtaja sanoo suoraan.

Opintojen sisältöä esitelleissä starttitilaisuuksissa syttyi kuitenkin myös innostuksen henkeä. Tänä keväänä alkavaan koulutukseen ilmoittautunut erityisluokanopettaja ja Hirvikosken yhtenäiskoulun vararehtori Kari Mäki-Mantila odottaa ennen muuta mahdollisuutta käydä yhdessä muiden esimiestyötä tekevien kanssa läpi ajatuksiaan.

– Vaikka ollaan monella eri toimialalla, niin varmasti tulee vastaan paljon yhteneväisyyksiä, joita esimiestyössä aina on. Koulutuksen sisältö vaikuttaa hyvältä ja kattavalta. Katsotaan mitä miehestä on vuoden päästä jäljellä, kun se on läpi käyty, Mäki-Mantila keventää.

Mistä kaikesta lähiesimiestyön ammattitutkinnossa on kyse, sitä ja muita tutkintoon liittyviä käytännön asioita käytiin läpi starttipäivänä. Monimuoto-opiskeluna oppisopimuksella toteutettava koulutus pitää sisällään yhdeksän osa-aluetta. Tavoitteena on muun muassa saada päivitettyä vuorovaikutustaitoja ja taloudellista osaamista, ottaa haltuun viestinnän, valmennuksen ja asiakaskohtaamisen taitoja.

Myllyniemen mukaan jokainen hyötynee henkilökohtaisesti omassa työssään, mutta tavoitteena on yhtä kaikki vahvistaa tiimityöskentelyä niin, että työyhteisön toimivuus ja työtyytyväisyys kasvaisivat kautta linjan.

– Tämä on ajatuksena kirjattu Loimaan strategiaankin, se, että kasvamme yhdessä, Mariikka Myllyniemi muistutti.

Esimiesvalmennus keskittyy lopuksi esimiehen oman jaksamisen tukemiseen niin, että saadaan aikaan hyvinvoiva tiimi.

– Olin hiukan hämmentynyt negatiivissävytteisestä palautteesta työtyytyväisyyskyselyssä. Avoimuutta, luottamusta ja rehellisyyttä kuitenkin tarvitaan. Vastarintakin kaikessa muutoksessa on vain hyvä. Se osoittaa, että hanskat eivät ole tipahtaneet tiskiin, vaan asioille halutaan tehdä jotain, Myllyniemi arvioi.

Hän pitää Mäki-Mantilan tavoin lisäarvona, että opiskelu tarjoaa mahdollisuuden poikkihallinnolliseen yhteistyöhön ja ajatusten vaihtoon palvelualojen välillä.

Työnantajan tarjoamana kyseessä on iso satsaus täydennyskoulutukseen. Esimiestyötä tekeviltä ei ole Loimaalla edellytetty varsinaista esimiestutkintoa, mutta nyt kun sellainen on saatavilla, on valmennuksen läpikäymiseen annettu vahva suositus.

Koulutuksen sisältöä yhdessä koulutuksen järjestävän Novidan kanssa suunnitellut henkilöstöjohtaja korostaa, että julkisella sektorilla on tarve uudenlaiselle johtamisosaamiselle, jonka avulla esimiehet kykenevät johtamaan tiimiä muutoksen asiakasnäkökulmaakaan unohtamatta.

Koska kyseessä on ammattitutkintoon tähtäävä koulutus, siihen on saatavissa oppisopimuksella toteutettuna valtion avustus. Loimaan kaupungin kustannuksiksi jäävät siten lähiopiskelupäivien palkkakustannukset ja oppisopimuskoulutuksen maksu 50 euroa osallistujaa kohti. Lähiopiskelupäiviä on kaikkiaan yhdeksän, ja ne pidetään maatalousmuseo Sarassa.

Luennoimaan on tilattu eri alojen asiantuntijoita, joilla vastuukouluttaja Anne Enckelmanin mukaan on hallussa ajantasainen tieto omalta alaltaan.

– Kun tarve on tiedossa, mietitään mikä on tavoite. Lähtökohta on, että ei opiskelua ei tehdä tutkinnon takia vaan jokainen itselleen ja tiimilleen. Tuo slogan ”Kasvamme yhdessä”, sopii tähän yhteyteen juuri sopivasti, Enckelman kiitteli.