Loimaan Vesi teki erinomaisen tuloksen viime vuonna

0
Loimaan Veden liikevaihtokäyrä ei suurennuslasia kaipaa.

LOIMAA Vuosi 2019 oli Loimaan Vesi -liikelaitokselle selvästi ennakoitua parempi. Ylijäämää kertyi 403 000 euroa, vaikka talousarviossa vuodesta lähdettiin hakemaan nollatulosta.

Loimaan Veden johtaja Ari Kaunisto kertoo, että erinomaisen tuloksen taustalta löytyy kolme seikkaa.

– Ensinnäkin liikevaihtomme kasvoi ja ylitti talousarvion. Liikevaihtoa kertyi 3,12 miljoonaa eli reilut 140 000 euroa ennakoitua enemmän. Tähän vaikuttivat vesitaksoihin viime vuodeksi tehdyt korotukset. Vesilaitospuolella trendi on sellainen, että kotitalousasiakkaiden veden käyttö vähenee hitaasti kodeissa käytössä olevan tekniikan kehittyessä, eli veden myyntimäärät laskevat. Jätevesipuolella myyntimäärät sen sijaan kasvavat, kun yhä useampi kiinteistö liitetään jätevesiverkkoon.

Toiseksi vesiliikelaitoksen henkilöstökulut alittivat viime vuonna talousarvion ennusteen, ja kolmanneksi positiiviseen tulokseen vaikuttivat myös poistot ja toteutumattomat investoinnit.

– Väinämöisenkadun saneerauksen lykkääntyminen pienensi budjetoituja investointejamme selvästi, vaikka sen sijaan sitten toteutimmekin Satakunnantien jätevesiviemärin remontin, Kaunisto toteaa.

Kaiken kaikkiaan Loimaan Veden talous lepää poikkeuksellisen vahvalla pohjalla. Kun uudet ylijäämät ynnätään edellisten tilikausien ylijäämiin, niitä on yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitoksen vaikutus Loimaan kaupungin talouteen onkin jo vuosia ollut kokonaistulosta parantava.

Kaupungin vesiliikelaitokselta ottama velka kasvoi viime vuonna jonkin verran. Loimaan Veden saamiset kaupungilta olivat tilikauden lopussa noin viisi miljoonaa euroa.

– Käytännössä kassatilanne elää jatkuvasti. Velan määrän suuruusluokka on kuitenkin pysynyt ennallaan parin viime vuoden ajan. Vuonna 2018 Loimaan kaupungin vesiliikelaitokselta ottama velka laski selvästi, Loimaan Veden johtaja muistuttaa.

Yksi erikoinen seikka viime vuoden hienoon tulokseen liittyy. Loimaan Vesi on nimittäin tehnyt viime vuosina vesitaksoihin suunnilleen inflaatiota vastaavat tarkistukset vuosittain, mutta kun ylijäämä huitelee reilussa 400 000 eurossa, ensi vuoden veden- ja jätevedenhintojen korotukset eivät ehkä menekään ihan vanhan kaavan mukaan.

– Pitää myöntää, että en osaa sanoa vielä yhtään mitään tulevista hinnankorotuksista. Asiaa pitää miettiä todella tarkkaan siinä vaiheessa, kun seuraavaa budjettia ja tulevia investointeja mietitään, Ari Kaunisto sanoo.