Loimaa maksaa 75 euron kouluruokakorvauksen

0
LL Arkisto

LOIMAA Loimaan kaupunki maksaa esi- ja perusopetuksen oppilaille 75 euron kouluruokakorvauksen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Loimaalla päädyttiin huoltajille suunnatun kyselyn ja useiden eri vaihtoehtojen pohdinnan jälkeen kouluruokakorvauksen maksamiseen kouluruokailun korvaamiseksi. Korvaus annetaan maksusitoumuksena etänä työskentelevien oppilaiden perheille. Huoltajat saavat lasta kohden 75 euron suuruisen maksusitoumuksen, jotka postitetaan koteihin.

Maksusitoumuksen voi käyttää huoltaja, ei lapsi, ja se on käytettävä kerralla. Alkoholia ja tupakkaa ei voi ostaa, eikä maksusitoumuksesta anneta myöskään rahaa takaisin.

Kyseessä on oppilaskohtainen kokonaiskorvaus, joka maksetaan 18.3.–30.5. väliseltä ajalta. Maksusitoumukseen päätymistä perustellaan huoltajien kannalta tasapuolisimpana ja joustavimpana vaihtoehtona. Loimaan kaupunginhallitus hyväksyi sivistystoimessa valmistellun päätösesityksen.

Valtioneuvosto on linjannut asetuksessaan, että kouluruokailu on järjestettävä ”siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista toteuttaa”. Koululaisten etäopiskelu jatkuu tällä tietoa ainakin 13. toukokuuta saakka.