Loimaan kaupungilla on takanaan neljä tappiollista talousvuotta

0

LOIMAAN kaupunki teki viime vuonna noin 3,2 miljoonaa euroa tappiollisen tuloksen. Tappiollisen tuloksen myötä kaupungin taseeseen on kertynyt alijäämää noin 7,6 miljoonaa euroa.
Kaupunki on tehnyt neljänä peräkkäisenä vuonna tappiollisen tuloksen.
– Viime vuosien aikana tehdyistä monista talouden ja toiminnan sopeuttamistoimista huolimatta taloutta emme ole saaneet vakautettua. Taustalla ovat verotulopohjan heikkeneminen, väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä sote-palvelujen korkeat asukaskohtaiset kustannukset, kaupunginjohtaja Jari Rantala perustelee tilinpäätöksessä.
Kaupungin toimintakulut olivat 114 miljoonaa ja ne laskivat edellisvuodesta 1,1 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi 20,3 miljoonaa.

Tulorahoituksen riittävyydestä kertova vuosikate oli 1,5 miljoonaa euroa.
Verotuloja kertyi 54,4 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018. Toisaalta verotulot jäivät noin 2,7 miljoonaa alkuperäistä budjettia pienemmiksi.
Valtionosuuksia kaupunki sai 41 miljoonaa euroa, joka oli yhtä paljon kuin edellisvuonna. Kaupunki sai valtionosuuksia 1,5 miljoonaa euroa alkuperäistä budjetointia enemmän, mihin vaikutti kaupungin hakema ja valtionvarainministeriön myöntämä 950 000 euron harkinnanvarainen avustus. Tulosta kohensi myös kilpailukykysopimuksen kompensoinnin korvaus, joka oli noin 700 000 euroa ja jonka maksamista aikaistettiin tältä vuodelta.
Erikoissairaanhoidon kulut olivat noin 22 miljoonaa euroa, ja ne olivat kaksi miljoonaa kaupungin alkuperäistä talousarviota suuremmat.
Satunnaisia kuluja muodostui noin 808 000 euroa, joka aiheutui vakuutuksen jälkiseurantamaksuista. Kaupunginjohtaja Rantala perustelee kaupungin vaihtaneen vakuutusyhtiötä viime vuoden aikana, ja vakuutusyhtiön vaihdon myötä kaupungille lankesi maksettavaksi aikaisempiin työtapaturmiin liittyviä maksuja.
– Olimme ottaneet sen riskin, että tällaisia maksuja ei toteudu ja maksaneet siten pienempiä vakuutusmaksuja.

Kaupungin henkilöstömäärä väheni viime vuoden aikana 34 henkilöllä 1 062 henkilöön. Henkilöstökulut jäivät 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2018 kuluja pienemmiksi ja 0,9 miljoonaa alkuperäistä talousarviota alhaisemmiksi.
Viime vuoden investoinnit olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Investointeihin sisältyi muun muassa 1,1 miljoonaa euroa Ysitien liittymäjärjestelyihin ja niin sanotun Krottikoulun osto ja siihen sisältyvät muutostyöt, jotka olivat noin 383 000 euroa.
Lainakanta kasvoi 5,3 miljoonalla 43 miljoonaan euroon. Lainamäärää kasvatti neljän miljoonan euron lisämääräraha, jota anottiin turvaamaan kassan riittävyyttä verotulojen tilitysten määrän laskiessa. Asukasta kohden lainaa oli 2 706 euroa.