LOIMAA/MELLILÄ Mellilän terveysasemaa ei vielä lakkautettu, vaan sen kohtalo jää odottamaan Loimaan terveysasemaverkkoselvityksen valmistumista. Päätös syntyi Loimaan hyvinvointivaliokunnassa lopulta yksimielisesti, kun valiokunnan puheenjohtaja Jari Välimäki (kesk.) teki vastaehdotuksen lakkautusesitykselle.
Välimäki ehdotti, että Mellilän terveysaseman tilanne selvitetään vielä ja päätös toiminnan jatkosta tehdään Loimaan terveysasemaverkkoselvityksen valmistuttua. Samalla hyvinvointivaliokunta edellyttää, että terveysasemaverkkoselvitys toteutetaan puolen vuoden kuluessa, jolloin mahdolliset muutokset ehtivät vaikuttaa ensi vuoden talousarvioon. Esitystä kannattivat Jaana Boström (kok.) ja Hannu Gustafsson (vas.)
Jäsen Jarmo Metsänperä (ps.) puolestaan esitti niin ikään, että Mellilän terveysasemaa ei lakkauteta tässä vaiheessa vaan asia käsitellään samassa yhteydessä, kun päätetään terveysasemaverkkoselvityksestä. Hän esitti lisäksi, että aloitetaan selvitys Mellilässä olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevista kiinteistöistä ja tiloista, niiden kunnosta ja käyttötarpeesta mahdollisimman pikaisesti. Metsänperä ei saanut kannatusta kiinteistöselvitykselle.
Sen sijaan puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Alkuperäinen sosiaali- ja terveysjohtajan esitys oli, että hyvinvointivaliokunta lakkauttaisi Mellilän terveysaseman käyttämättömänä, jolloin toimitilaa koskevat sopimukset olisi voitu irtisanoa.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä