LOIMAA/MELLILÄ Mellilän terveysasemaan liittyvä lopullinen lakkautuspäätös käsitellään Loimaan hyvinvointivaliokunnan kokouksessa ensi viikolla. Asiaa valmistellut sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen toteaa, että palvelutuotanto lakkasi käytännössä jo keväällä 2018.
– Mellilän terveysaseman osalta ei silti ole tehty toiminnan lopettamispäätöstä. Toimitilaa koskevia sopimuksia ei myöskään ole katkaistu, Hokkanen perustelee ehdotuksen taustoja.

Mellilän terveysasemalle ei onnistuttu yrityksistä huolimatta saamaan enää pysyvästi lääkäriä sen jälkeen kun Mellilän pitkäaikainen lääkäri jäi eläkkeelle. Terveydenhoitajan vastaanottoa ei myöskään ole järjestetty enää maaliskuun 2018 jälkeen. Käytännössä asema on siis ollut jo kiinni. Koska hallinnollinen lakkautuspäätös puuttuu, se halutaan muodollisuutena viedä vielä läpi.

Sosiaali- ja terveysjohtaja esittää siis tiistaina 21. huhtikuuta kokoontuvalle hyvinvointivaliokunnalle, että se päättää lakkauttaa Mellilän terveysaseman ja valtuuttaa viranhaltijat irtisanomaan toimipisteeseen liittyvät sopimukset.
Terveysasemakiinteistö on Loimaan kaupungin omistuksessa. Rakennuksen jatkokäyttöä tai myyntiä ei ole toistaiseksi mietitty, vaan niihin kysymyksiin voidaan palata myöhemmin.