Pahempaan valmistaudutaan jo

0
Kuvituskuva, LL Arkisto, Kati Uusitalo

Loimaan seutu

Terveyskeskuksessa on tehty jo vuosia sitten pandemiasuunnitelma ja se on hiljattain käyty uudelleen läpi. Suunnitelma on tehty alkujaan influenssa-aaltoa varten, ja sitä on päivitetty koko ajan koronatilanteenkin kehittyessä.

Silti korona on yllättänyt.

– Ei kukaan ole voinut käsittää, että tällaista eletään, Loimaan terveydenhoidon tartuntatautiasioista vastaava hoitaja Mari-Kaisa Heikkinen sanoo.

Osa altistuneista saa tartunnan, osa ei, ja osalla tartunnan saaneistakaan korona ei kehitä mitään oireita. Loimaalaisissakin potilaissa on ollut sekä lieväoireisia että voimakkaasti oirehtivia.

Loimaalaisten koronatapaukset viimeistään ovat näyttäneet, että virukselta ei suojauduta turhaan ja että tilanne on ihan totta.

– Emmekä koskaan tiedä, koska se koronapotilas täällä meillä on, Mari-Kaisa Heikkinen ja Loimaan terveydenhoidon tartuntatautiasioita koordinoiva terveyskeskuslääkäri Kirsi Jokinen muistuttavat.

Varautumista tehdään monella tavalla. Tiedon pitää kulkea ja siksi esimerkiksi pääterveysaseman väki pitää joka aamu pikapalaverin, jossa infotaan töissä olevat ihmiset siitä, mitä on meneillään ja onko tullut jotakin muutoksia.

Suunnitelmia joudutaan muuttamaan, kun tulee uusia määräyksiä ja ohjeita jopa ministeriöstä asti.

– Päivä kerrallaan eletään.

Palavereissa käydään läpi yhteiset asiat ja se, että ohjeet on ymmärretty samalla tavalla.

Tulkintaa joudutaan tekemään: Loimaallakin on pohdittu viime viikolla valtakunnallistakin huomiota herättänyttä suojavarusteiden riittävyyttä. Niiden käytöstä tuli ristiriitaisia ohjeita ministeriöstä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, kun suojia ohjeistettiin käyttämään jo nyt kotihoidon asiakaskäynneillä riippumatta siitä, onko asiakkaalla minkäänlaisia oireita vai ei.

– Suojia ollaan tilaamassa lisää logistiikkakeskuksesta ja meillä on suojia riittävästi nyt, mutta miten kauan, kun kulutus on suurta, Kirsi Jokinen sanoo.

Arviota koronatilanteesta päivitetään säännöllisesti myös sairaanhoitopiirin kanssa. Varautumista on tehty myös palaveroimalla säännöllisesti Loimaan hoivapalveluiden, laboratorion, röntgenin ja Loimaan sairaalan sekä Tyksin kanssa, jotta tiedetään, miten yhdessä toimitaan, jos koronatilanne pahenee.

Myös Tyks Loimaan sairaalassa käytetään nyt aikaa valmistautumiseen. Koronatapaukset tulevat arvioiden mukaan sairaanhoitopiirissä lisääntymään, ja jossain vaiheessa myös lähisairaalat, Loimaa, Uusikaupunki ja Salo täytyy ottaa käyttöön koronapotilaiden hoidossa.

Tyks Akuutin Loimaan päivystyksen osastonhoitaja Sirpa Malila kiittää, että Suomessa on tehty oikeita päätöksiä. Liikkumisen rajoittaminen ja muut toimenpiteet ovat hidastaneet epidemian leviämistä.

– Nyt on aikaa tehdä suunnittelua huolella.

Sairaalassa mietitäänkin nyt tilaratkaisuja ja korona vaikuttaa koko sairaalan toimintaan.

Asioita on harjoiteltu, vastaavia tilanteita varten on kouluttauduttu ja nyt oppeja otetaan käyttöön.

Esimerkiksi erityskäyttäytymistä on käyty viime päivinä läpi.

– Jokaisen tulee osata suojata itsensä ja esimerkiksi riisua suojavaatteet oikealla tavalla, jotta voi turvallisesti hoitaa toisia potilaita.

Varautumisen tavoitteena onkin turvata koronalta sekä kaikki potilaat että henkilöstö. Sirpa Malila toivookin, että kukaan ei tässäkään tilanteessa jättäisi muita sairauksiaan hoitamatta tai päästäisi muita oireitaan etenemään turhaan pahemmiksi.

– Teemme töitä, jotta sairaalaan on turvallista tulla. Potilaista pidetään kyllä huolta.

Tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa.

– Toivottavasti kaikki pitäisivät huolta itsestään ja välttäisivät lähikontakteja, Sirpa Malila muistuttaa.