Punkalaidun lomauttaa henkilöstönsä kahdeksi viikoksi, lomautukset toteutetaan tänä ja ensi vuonna

0

PUNKALAIDUN lomauttaa koko henkilöstönsä kahdeksi viikoksi tämän ja ensi vuoden aikana. Yhteistoimintaneuvottelu päättyi 21. huhtikuuta.
Lomauttamisen perusteena ovat maailmanlaajuisen koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot, joiden vuoksi kunnan talous on heikentynyt. Lomautuksen ulkopuolelle jätetään vesihuoltolaitoksen työntekijät.

Kahden viikon lomautuksen voi myös korvata pitämällä vastaavan mittaisen palkattoman vapaan. Palkaton vapaa on henkilökohtainen työnantajan kanssa sovittava ratkaisu. Mikäli poikkeusolot jatkuvat ja työn väheneminen tai loppuminen on poikkeusoloista johtuvaa, lomautusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.
Yt-neuvotteluiden piirissä oli kunnan koko henkilökunta eli 105 henkilöä. Työnantaja esitti suunnitelman henkilöstön lomautuksesta.

Neuvotteluissa todettiin, että työnantaja noudattaa sopimusmääräysten mukaista, vähintään yhden kuukauden ilmoitusaikaa. Ilmoitus toimitetaan kullekin henkilökohtaisesti kirjallisena. Työntekijän suostumuksella lomautuksissa ja ilmoitusmenettelyssä voidaan käyttää kvtes:n määräaikoja lyhyempiä aikoja. Lomarahan vaihtamisesta ei voida tehdä paikallissopimusta, koska tällä hetkellä ei ole voimassaolevaa pääsopimusta.

Kunnan puolelta mukana olivat kunnanjohtaja Tuija Ojala ja hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä. Työntekijöitä edustivat pääluottamusmiehet Tarja Pietilä (JHL), Antti Jokela (Juko) ja Virva Lappalainen (Jyty).

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä