Punkalaidun lomauttaa kahdeksi viikoksi

0

PUNKALAIDUN Yhteistoimintamenettely Punkalaitumen kunnan henkilökunnan lomauttamiseksi on aloitettu. Kunnassa on pidetty pääluottamusmiesten kanssa ensimmäinen yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu, jossa todettiin, että neuvottelut päättyvät 21. huhtikuuta.
Lomauttamisen perusteena ovat koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot, jonka vuoksi kunnassa on toimintoja supistettu tai lopetettu ja osalla henkilöstöstä työt ovat vähentyneet tai loppuneet. Lisäksi varaudutaan poikkeusolojen vuoksi tulevaan talouden taantumaan.

Lomautus kohdistuu Punkalaitumen kunnan koko henkilöstöön eli 102 henkilöön. Neuvottelujen ulkopuolelle on rajattu yhteiskunnan kannalta kriittistä palvelua hoitava vesihuoltolaitoksen henkilökunta, kolme henkilöä. Lomautuksen kestoksi arvioidaan kaksi viikkoa ja lomautus toteutetaan tänä ja ensi vuonna.
Mikäli työt ovat vähentyneet tai loppuneet tai työt tulevat vähenemään tai loppumaan, niin työntekijöitä siirretään mahdollisuuksien mukaan muihin tehtäviin. Siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Neuvottelussa sovittiin, että työntekijöitä voidaan siirtää muihin tehtäviin jo neuvottelujen aikana.

Neuvottelussa oli kunnan puolelta mukana kunnanjohtaja Tuija Ojala ja hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä. Työntekijöitä edustivat pääluottamusmiehet Tarja Pietilä (JHL), Antti Jokela (Juko) ja Virva Lappalainen (Jyty).